Italien: 3,4 miljarder euro för modernisering av järnvägslinjen Palermo - Catania

Järnvägsstationen i Catania, i Sicilien. Foto: Wikipedia Common. Kredit: Valentino1

Moderniseringen av den 178 kilometer långa järnvägslinjen Palermo-Catania kommer att minska den nuvarande restiden med en tredjedel.

Den nya sträckan förbinder de två städerna med en tvåtimmars direkt järnvägsförbindelse, med en betydande inverkan på Siciliens ekonomiska, sociala och hållbara utveckling.

Ett belopp på 3,4 miljarder euro kommer att göras tillgängliga för modernisering och utbyggnad av den 178 km långa järnvägslinjen Palermo - Catania. Dessa medel kommer att göras tillgängliga för att förbättra infrastrukturen på Sicilien. Avtalet undertecknades nyligen vid det italienska ministeriet för infrastruktur och transport av vice premiärminister och minister Matteo Salvini, vice ordförande för Europeiska investeringsbanken (EIB) Gelsomina Vigliotti, tillförordnad biträdande generaldirektör för Europeiska Commission for Mobility and Transport Herald Ruijters, styrelseordförande för Ferrovie dello Stato Italiane Luigi Ferraris, styrelseordförande för Cassa Depositi e Prestiti (CDP) Dario Scannapieco och chef för Imi Corporate & Investment Banking Division av Intesa Sanpaolo Mauro Micillo.

Gynnsamma finansieringsvillkor

Denna finansiella transaktion är den första i sitt slag i Italien inom infrastruktursektorn, som kombinerar direkt finansiering från staten (med gynnsamma finansieringsvillkor) och stöd från kreditinstitut, som spelar en nyckelroll genom att tillhandahålla de garantier som anges i byggentreprenadkontraktet.

Specifikt föreskriver avtalet följande:

• 800 miljoner euro i direkt EIB-finansiering till ekonomi- och finansministeriet (MEF), varav den första delen på 200 miljoner euro redan har genomförts.

• En motgaranti på 1,3 miljarder euro, även tillhandahållen av EIB och utvecklad i samarbete med Ferrovie dello Stato Italiane, till förmån för finansiella mellanhänder. De första 500 miljoner euro av denna summa har tilldelats Intesa Sanpaolo, banken som var pionjär vid utarbetandet av instrumentet, och 300 miljoner euro är öronmärkta för CDP.

De återstående 500 miljoner euro kommer att tilldelas andra finansiella mellanhänder vid ett senare tillfälle. Detta instrument är det första för EIB. Den fungerar som en motgaranti för kontraktsgarantier som utfärdas av finansinstitut till förmån för Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. beviljas till berättigade och framgångsrika entreprenörer.

Stöds av InvestEU

Motgarantin på 50 procent kommer att innebära garantier från finansinstitut på två gånger EIB-åtagandet, vilket ger totalt 2,6 miljarder euro i garantier för slutförandet av arbetet. Dessutom kommer MEF att få 800 miljoner euro i direkt finansiering, vilket öppnar det totala beloppet tillgängligt för moderniseringen av järnvägslinjen Palermo - Catania till 3,4 miljarder euro.

Motgarantin, som ligger till grund för EIB-garantin, stöds av InvestEU, Europeiska unionens mobiliseringsprogram för investeringar på 372 miljarder euro fram till 2027, där EIB-gruppen är den huvudsakliga genomförandepartnern.

Verksamhetens finansiella struktur underlättar också genomförandet av arbetet tack vare motgarantin som beviljats ​​de inblandade finansinstituten och dess effekt av att öka kreditstödet till de företag som är involverade i genomförandet av järnvägsinfrastrukturarbetena.

”Cirka 60 minuter snabbare”

Detta kommer att komplettera finansieringen på 1,4 miljarder euro som gjorts tillgänglig under faciliteten för krisåterhämtning (RRF) när det gäller att stödja investeringar i järnvägslinjen Palermo - Catania.

Medlen kommer att användas för att modernisera och uppgradera den 178 kilometer långa järnvägslinjen Palermo - Catania mellan Fiumetorto och Bicocca, som förbinder Siciliens norra och östra kuststäder med inlandet.

Infrastrukturen är en del av den så kallade skandinaviska-medelhavskorridoren i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Gods- och persontågen kommer att köras med en maxhastighet på 200 km/h och kommer att bidra till att minska restiden på denna sträcka med cirka 60 minuter. Som ett resultat kommer direkttågen mellan de två städerna klara av ven nya sträckan inom två timmar i stället för tre. Projektet kommer att bidra till den ekonomiska och sociala utvecklingen i regionen och främja hållbar rörlighet.

Källa: LOK-report