Franska SNCF och Nevomo undertecknar ett samarbetsavtal om magnetisk levitationsteknik

MagRail möjliggör stegvisa förbättringar av befintliga nätverk och är ett stort tekniskt genombrott som äntligen kommer att göra det möjligt för järnvägar att avsevärt öka sin marknadsandel och minska CO2-utsläppen inom transporter. Foto: NEVOMO

Nevomo, ett europeiskt högteknologiskt företag, och det franska statsägda järnvägsföretaget SNCF har undertecknat ett samförståndsavtal för att bedöma fördelarna med passiv magnetisk levitationsteknik (MagRail) på det franska järnvägsnätet.

Syftet att öka effektiviteten och kapaciteten inom passagerar- och godstransporter, och därmed stödja SNCF:s strategi.

– Utvecklingsstatusen för Nevomos teknologi har fångat vår uppmärksamhet och vi tror att de föreslagna teknikerna kan främja järnvägen. Vi är därför glada över att underteckna denna MOU som täcker tre områden: öka prestandan hos nuvarande godståg för högre lastgränser och mer kapacitet på våra godslinjer, öka kapaciteten på överbelastade stadspassagerarlinjer och utvärdera MagRail som ett alternativt framdrivningssystem för landsbygdslinjer i kombination med lätta fordon, säger Luc Laroche, innovationsdirektör på SNCF.

– När det gäller forskning är det här avtalet en del av vårt samarbete med innovativa ekosystem som gör att vi kan utforska ny teknik för framtidens järnvägar, förklarar David De Almeida, forskningschef på SNCF.

”Möjliggör stort tekniskt genombrott”

Nevomo integrerar MagRail-teknik i befintlig järnvägsinfrastruktur, vilket möjliggör dess kostnadseffektiva uppgradering så att järnväg kan bli 2000-talets gröna, snabba, effektiva och driftskompatibla val.

– Vi är mycket stolta över att bli partner till SNCF, innovationsledaren för europeiska järnvägar. Att offentligt kunna tillkännage samarbetet i Paris på "Hello Tomorrow Global Summit" tillsammans med vår partner SNCF är utan tvekan den bästa bekräftelsen på trovärdigheten hos vår teknologi som vi kan få från marknaden och en bekräftelse på det stora behovet i detta typ av mobilitetslösning. Vi ser väldigt mycket fram emot att arbeta tillsammans och utvärdera de utvalda applikationerna för att stödja SNCF:s mål, betonar Przemek Ben Pączek, VD och medgrundare av Nevomo.

MagRail-tekniken utvecklades för att öka kapaciteten och effektiviteten på befintliga järnvägslinjer och för att förbättra effektiviteten i järnvägstransportsystemet.

Automatisk tågdrift

MagRail erbjuder möjligheten att köra elfordon i icke-elektrifierade områden som terminaler och hamnar. MagRail-systemet kan integreras i befintliga rälssystem. Detta gör att det traditionella järnvägstransportsystemet får bättre lastdynamik, högre lastgränser, större flexibilitet utan att behöva bygga nya spår eller luftledningar. Möjligheten att köra tåg automatiskt minskar också risken för mänskliga fel.

Nevomos MagRail-teknik har redan blivit mycket uppskattad av huvudaktörerna inom den europeiska järnvägsindustrin, vilket bekräftas av flera redan undertecknade avtal, inklusive Rete Ferroviaria Italiana och duisport.

Den första 1:5-demoversionen av MagRail presenterades av Nevomo 2019. Framgångsrika medelstora tester genomfördes i december 2020. Förra året slutförde Nevomo bygget av testbanan i Nowa Sarzyna, Polen, den längsta banan i Europa för att testa passiv magnetisk levitationsteknik.

Pressmeddelande Nevomo