Forskare: - Ett kallt tågkrig pågår mellan danska DSB och svenska SJ kring Öresund

IC3 Öresundståg i (Øresundstågets färger) vid Köpenhamns centralstation. Foto: Wikipedia, Kredit: My another account (talk)

De båda statliga nordiska järnvägsbolagen strider om tågtrafiken kring Öresund, men också om kontrollen över København H och framtida fjärrtrafik till Hamburg. Det kan gå ut över planerna på en fast HH-förbindelse, skriver Sydsvenskan.

I början av 2021 lade svenska Trafikverket och danska Vejdirektoratet fram en rapport om förutsättningarna för en ny fast Öresundsförbindelse via Helsingborg-Helsingör.

Sedan dess har HH-planerna inte framskridit med en enda millimeter. Enligt Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) för han en fortlöpande dialog med Danmarks trafikminister Benny Engelbrecht. Några resultat har inte synts till.

Försöker ta kontroll

I stället blir tecknen allt fler på att den danska regeringen via Banedanmark och järnvägsbolaget DSB förhalar en HH-förbindelse och begränsar det svensk-danska samarbetet över Öresund – och vad man ser som oblyga svenska försök att ta kontroll över dansk tågtrafik.

– Det verkliga målet är att förhindra att DSB förlorar sin monopolställning i Danmark. DSB vill förhindra att SJ tar över DSB:s verksamhet, såväl på Kystbanen som i andra delar av Danmark, säger den danske framtidsforskaren Uffe Palludan, i en intervju till Sydsvenskan.

Enligt tidningen är Uffe en frispråkig man som hävdar att SJ och DSB utkämpar något av ett kallt krig på flera fronter. De aktörer inom Skånetrafiken, SJ och Öresundståg AB som fått se hur det svenska inflytandet över brotrafiken minimerats är inte lika pigga på att uttala sig.

Har ensamrätt

I höst har följderna av en svensk-dansk järnvägskonflikt märkts på flera sätt:

• De SJ-opererade Öresundstågen från Sverige måste sedan den 12 december vända redan i Østerport. DSB har numera ensamrätt på att trafikera den lönsamma Kystbanen upp till Helsingør.

• DSB vill i en stor ombyggnad stänga Kystbanen för alltid för svenska tåg – och därmed omöjliggöra tågtrafik via en HH-tunnel till Sverige.

• Banedanmark vill stänga ute SJ från København H – och förhindra att SJ gör huvudstaden till en svenskstyrd nordeuropeisk tåghubb.

Europeisk avreglering

– DSB är ett monopolföretag som utsätts för konkurrens. Så här skulle också SJ ha reagerat om järnvägssektorn i Sverige inte anpassat sig till europeisk avreglering och SJ mött konkurrens från ett stort utländskt tågbolag, säger en SJ-källa.

Enligt Lars Gaardshøj, ordförande för Region Hovedstaden, är det viktigt för trafiken över Öresund att det fortsatt går direkttåg från Sverige till København H och att Kastrup inte blir slutdestination för alla svenska tåg. Det anmärkningsvärda är att detta alls behöver sägas.

Bakgrunden till den svenska-danska järnvägsstriden finns dels i svunnen tid, dels i framtiden.

Källa: Sydsvenskan