Staden Esbo i Finland startar spårvägens tidsålder

Skyltar som varnar trafikanter om Spårjokerns provkörningar kommer att placeras i provkörningsområdet. Trafikledare stationerade i provkörningsområdet kommer att säkerställa trafiksäkerheten. Foto: Raide Jokeri-projekt.

Den 1 februari 2023 går till historien som dagen då spårvagnen kom till finländska staden Esbo.Snabbspårvagnen Spårjokern körde västerut över stadsgränsen från Helsingfors till Esbo norr om Vermo travbana.

Men ännu lever snabbspårvägen inte riktigt upp till sitt namn. Under de första testdagarna kör spårvagnen endast i promenadfart.

När Spårjokern gjorde sin premiärtur i Esbo skedde det utan hornorkester och ballonger.

I stället anlände snabbspårvagnen sakta rullande i promenadfart, med ingenjörer i gula arbetskläder gående bredvid den. Men så handlar det också bara om testkörning, som genomförs under februari på sträckan Sockenbacka-Alberga.

Nöjd tjänsteman

Esbo stads tekniska direktör Olli Isotalo är en nöjd tjänsteman när han tillsammans med teknisk personal och inbjudna journalister tar emot den första spårvagnen som anländer till hållplatsen på Bergansvägen i Esbo.

– Det här är en betydelsefull dag för Esbo. Spårjokern innebär framför allt att tvärtrafiken i huvudstadsregionen blir smidigare. Den stärker också Albergas betydelse som en central knutpunkt för kollektivtrafiken, här blir det lätt att byta från tåg till spårvagn, säger Olli Isotalo, till Helsingfors-tidningen HBL.

Källa: HBL