Port of Rotterdam Authority välkomnar de första användarna av Container Exchange Route

Optimal tillgänglighet och säkerhet är viktigt för Rotterdams hamn. Foto: Port of Rotterdam Authority

Rotterdam World Gateway (RWG), Hutchison Ports ECT Rotterdam Delta Terminal (ECT) och Kramer Group blir de första marknadsaktörerna som kopplas till Container Exchange Route (CER). CER är en stängd väg för snabbare, effektivare och mer integrerad transport av containrar mellan olika sektioner i Maasvlakte.

Kontrakt med dessa parter undertecknades tidigare under 2022. Redan i slutet av juni 2022 träffades överenskommelser med de nederländska tullmyndigheterna om att koppla den centrala kontaktpunkten för kontrollmyndigheterna i Rotterdam till CER.Detta är tänkt att stärka integriteten för transporter till och från denna plats.

Stängd rutt

Rotterdams hamnmyndighet kommer nu att implementera anslutningarna till platserna och anslutningen till den stängda transportvägen för ECT Delta Terminal. De första transporterna kan ske på denna sträcka i slutet av 2023.

Container Exchange Route är en stängd rutt för snabbare och mer effektivare transporter av containrar i Maasvlakte industri- och hamnområde i Rotterdam.

Utbytet av containrar mellan terminaler, containerdepåer, distributionscentraler och tullanläggningar (vid inspektion) kräver en så effektiv och pålitlig transport som möjligt. För detta ändamål har hamnmyndigheten låtit skapa CER. Detta är ett cirka 17 kilometer långt stängt vägnät som är tänkt att koppla ihop en stor del av terminalerna, depåerna,

distributionscentralerna och den centrala kontaktpunkten för Rotterdams kontrollmyndigheter. Transportörerna har möjlighet att använda sträckan för bemannade transporter.

Allard Castelein, VD för Port of Rotterdam Authority:

- Jag är glad att RWG, ECT, Customs och Kramer Group kommer att vara de första parterna som blir anslutna till Container Exchange Route. Detta åtagande understryker den stora betydelsen av CER för att säkra framtiden för containerklustret i Rotterdams hamn.

Optimal tillgänglighet och säkerhet är viktigt för Rotterdams hamn. Port of Rotterdam Authority investerar därför en ansenlig summa i modern infrastruktur varje år. På så sätt kan dess position som Europas ledande containernav stärkas ytterligare. Hamnen, företagen i hamnen och deras anställda tjänar på detta.

Pressmeddelande Rotterdams hamn