En erfaren diplomat varnar: En gemensam spårvidd med Ryssland kan bli ett allvarligt hot mot Finland

Finskt ellok Sr2 i VR:s tjänst, med spårvidden 1524 mm på stationen i Åbo. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Matthew Ross

Historikern Jukka Seppinen, som hade en lång karriär som diplomat på finländska UD, varnar för att Finlands spårvidd som är identisk med Rysslands spårvidd kan bli ett säkerhetshot mot Sveriges grannland i öster i framtiden.

Jukka Seppinen tar upp frågan i sin New Finlandblogg. Han påminner om att Rysslands militärdoktrin baserades tidigare på järnvägar.

Angrepp via järnvägen

– Attackstrategin baserad på järnvägar har implementerats militärt många gånger, bland annat av Ryssland, skriver Seppinen.

– De finska rödas brutala revolutionsförsök fick stöd från bolsjevikerna på järnväg våren 1918. Tillförseln och avlägsnandet av de ryska trupperna i Storfurstendömet gick också smidigt med samma tågflotta från början till slut. Röda armén korsade också gränsen längs järnvägen.

Seppinen konstaterar att vinterkriget förde samma militära procedur till hela östgränsen.

Strategiskt hot

- Järnvägen Leningrad (S:t Petersburg) - Murmansk var en nyckelväg för att förbereda invasionen av Finland hösten 1939. Därifrån fördelade spåren sig mot den finska gränsen. Röda armén korsade gränsen i början av kriget på 13 olika platser.

– Järnvägen var ett strategiskt hot mot hela Västra Finlands existens.

Seppinen understryker att samma spårvidd med Ryssland innebär samma hot även nu och i framtiden.

”Vill återvända till det förflutna”

– President Vladimir Putins rutiner är desamma som jag har beskrivit ovan. Järnvägar är ett mycket viktigt instrument för krigföring för Ryssland idag i Ukraina. Putin försöker nu återvända till det förflutna. Han försöker bryta reglerna för internationella lagar med alla möjliga medel.

EU-kommissionen krävde nyligen att Finland bygger nya järnvägar med olika spårvidder. Detta avvisades av Minister Harakka med orden: "Finland accepterar inte förändringar när det gäller spårvidd"

EU-kommissionen föreslog nyligen att TEN-T-nätets spårbredd skulle förenas så att nya spårförbindelser i Finland skulle byggas enligt den europeiska standardens spårbredd.

Den paneuropeiska standarden är 1435 mm, medan spårbredden på det finska järnvägsnätet är 1524 mm. Finland har dock försökt få ett undantag från kravet och Trafikministeriet har under beredningen försökt påverka kravet på förändrad spårvidd så att det inte skulle gälla för Finland.

Långtidsprojekt

Enligt Jukka Seppinen skulle det vara en säkerhetslösning för årtionden, till och med århundraden, att ansluta sig till den kontinentaleuropeiska spårvidden.

– Det underlättar generellt rörligheten från ön Finland till EU, och även på andra håll. Det skulle vara ett stort projekt, men det är värt att börja. Att gå med ger Ryssland ytterligare ett budskap av grundläggande kvalitet om att Finland vill leva i nära kontakt med likasinnade länder i väst under alla omständigheter, säger Seppinen.

Källa: Kauppalehti, Finland