CPK anlitar Foster + Partners som arkitekter för Polens centrala transportnav

En illustration av Foster & partners vinnande förslag. Huvuduppgifterna för den världsberömda arkitektens arbete vid CPK Airport inkluderar utformningen av passagerarterminalen, järnvägsstationen och kollektivtrafiknavet. Dessutom kommer konsortiet som leds av Foster + Partners att delta i CPK:s samråd med nyckelintressenter och potentiella huvudentreprenörer. Bild: Forster & Partners.

Utvecklingsföretaget som ansvarar för byggandet av Polens nya transportnav Centralny Port Komunikacyjny (CPK) har avslutat anbudsprocessen för byggandet av Polens nya CPK-flygplats och tecknat ett kontrakt med ett konsortium av Foster + Partners och Buro Happold Limited, vars anbud slutfördes och bedömdes som det mest fördelaktiga.

Enligt tidtabell

- CPK är en av de största infrastrukturinvesteringarna i vår del av Europa. Trots sin enorma skala, genomför vi den enligt tidtabell och når den ena milstolpen efter den andra. Idag markerar vi en av de viktigaste - inledningen av samarbetet med mästerarkitekten som designare av den nya flygplatsen. Jag är övertygad om att den inte bara kommer att se bra ut, utan också kommer att ge den optimala upplevelsen för passagerare genom att sätta dem i centrum för designen, säger Marcin Horała, regeringsbefullmäktigad för CPK

Framstående konkurrenter

Kontraktsvärdet (inklusive de uppgifter som omfattas av optionsrätten) är PLN 696 miljoner netto (ca 150 miljoner EUR). Konceptdesignen för de viktigaste CPK-byggnaderna ska vara klar i mitten av 2023, alla andra planeringstjänster kommer att tillhandahållas inom två och ett halvt år efter kontraktsslutet. Foster + Partners-budet valdes ut bland företag som nominerades för den konkurrensutsatta dialogen: Zaha Hadid Architects och WSP UK Limited-konsortium, Dar Al-Handasah och Perkins&Will, Vidal y Asociados Estudio de Arquitectura, Weston Williams +Partners LLP, gmp International GmbH och Kohn Pedersen Räv.

- Vi valde entreprenören genom en konkurrensutsatt anbudsprocess, som bestod bland annat av projekteringsövningar, där anbudsgivarna kunde presentera sina visioner om CPK-projektet. Den verkliga utmaningen börjar dock först nu. Tillsammans med de världsberömda arkitekterna kommer vi att slutdesigna den viktigaste delen av det nya polska transportsystemet, säger Mikołaj Wild, VD för CPK. 

En av de viktigaste hypoteserna i designen är utbyggbarhet och modularitet, vilket gör att flygplatsen kan byggas och vara i drift 2028 för att betjäna upp till 40 miljoner passagerare och sedan sömlöst expandera för att nå de 65 miljoner målpassagerare som ska nås 2060.

Förbinder navets tre huvudsakliga transportsätt

Foster + Partners initiala designidéer inkluderar ett utbyte på land som livas upp av frodig grönska och översvämmat med naturligt ljus. I detta livliga utrymme möts människor innan de börjar sin resa eller välkomnar besökare. Torget förbinder navets tre huvudsakliga transportsätt: flyg, järnväg och väg.

Det är kärnan i projektet och stödjer övergången till mer effektiva och hållbara transportsätt. Utrymmet kommer också att vara lämpligt för framtida ny teknik. Den slutliga designen kommer att optimera passagerarupplevelsen och göra faciliteterna tillgängliga och inkluderande. Den funktionella och flexibla layouten med minimala höjdskillnader möjliggör ett effektivt och smidigt passagerarflöde och optimerade transferprocesser.

Polens rika kulturarv

- Vi tror att detta projekt kommer att förändra resandet som helhet kommer att revolutionera landet fullständigt Visionen om den vävda arkitektoniska formen är medveten och stark. Den skakunna forma byggnaden och guida passagerare genom dess utrymmen, samtidigt som den tjänar som en kraftfull symbolisk referens till Polens rika kulturarv och den kombinerade styrkan hos dess invånare, säger Grant. Brooker, chef för Studio, Foster + Partners.

Källa: LOK-report