Bane NOR tilldelar underhållskontrakt värda 850 miljoner NOK till Azvi och Baneservice

Bane NOR tilldelar underhållskontrakt värda 850 miljoner NOK till Azvi och Baneservice. Foto: Spor-och jernbaneservice AS

Norska Baneservice AS och spanska Azvi SAU kommer att underhålla det norska järnvägsnätet från 2024. Det norska företaget Baneservice AS och det spanska företaget Azvi SAU kommer att underhålla det norska järnvägsnätets järnvägsnät från 2024.

Järnvägsföretaget Bane NOR tecknade ett underhållskontrakt med Azvi värt 423,2 miljoner NOK. Kontraktet med Baneservice är värt 390,5 miljoner NOK. Geografiskt är kontrakten uppdelade i Sydvästra och Östra järnvägsområdena samt Norra och delar av Öst (Östnorge) området. Löptiden är fem år med option på ytterligare tre år.

Punktligare tåg

Ordern omfattar spåruppriktning, spårbyte, ballastfördelning och spårstabilisering. Det är alla viktiga åtgärder för ett säkert och punktligt tåg, enligt ett pressmeddelande från Bane NOR. Det uppskattade totala värdet av kontrakten på 850 miljoner NOK baseras på antagna prisökningar under den åttaåriga avtalsperioden.

Azvi är ny leverantör inom det rikstäckande underhållet för Bane NOR. Det spanska företaget tar på sig jobbet för de sydvästra och östra områdena. Företaget har lång erfarenhet av spåruppriktning i Spanien och andra europeiska länder, säger Bane NoOR. 2019 tecknade Azvi ett avtal med Bane NOR om byggandet av dubbelspår mellan Bergen och Arna.

Företaget levererar huvuddelen av detta stora tvåspåriga projekt och har för närvarande leveranser i Bergen för nybygget av tunneln, O&M-kontraktet.

-Som ett resultat har företaget god erfarenhet av att arbeta med järnvägstekniska projekt i Norge, förklarar Sverre Kjenne, Executive Vice President Operations and Technology på Bane NOR. En bra balans mellan nya och befintliga leverantörer stärker Bane NOR i utvecklingen av framtida underhåll.

Källa: Bane NOR