Solaris öppnar nytt reservdelslager och mångsidig laddstation

Bolechowo, Solaris fabrik. Foto: Solaris

Mot slutet av september öppnade den polska busstillverkaren Solaris ett nytt reservdelslager och en egen laddpark vid fabriken i Bolechowo nära Poznań.

Solaris har under många år varit bland de ledande när det gäller att utveckla lösningar för lågutsläpps- och utsläppsfria bussar. Det nya dellagret och laddparken ska ses som en ytterligare länk i detta.

Det nya dellagret på 10 000 kvadratmeter har de allra modernaste inrednings- och logistiksystemen som kommer att underlätta produktion och leverans av delar. Ett solcellssystem på taket hjälper till med elförsörjningen i anläggningen.

Laddningspark

Laddparken är en multifunktionell anläggning som kan hantera hela det elektriska spektrumet från Solaris, det vill säga rena batteri-elbussar, bussar med vätgasmatade bränsleceller och trolleybussar. Laddplatsen är etablerad både för att Solaris själva ska kunna testa nya tekniker och funktioner när det kommer till laddning, men också för att kunna visa upp olika laddlösningar för kunderna.

Tre leverantörer av laddsystem finns representerade i laddparken, Medcom, Ekoenergetyka och ABB.

Alla typer av laddlösningar finns representerade i laddparken, med alternativ för laddeffekter mellan 150 och 600 kilowatt.

Laddparken är också den första i sitt slag i Polen när det kommer till så kallad Vehicle-to-Grid-funktionalitet (V2G), vilket innebär att el från elfordon kan återföras till en batteribank eller användas externt. Precis som reservdelslagret har laddparken ett solcellssystem på taket för bästa möjliga utnyttjande av förnybar energi.

Källa: Solaris