Ny gasledning öppnar i förtid i Östersjön för att minska beroendet av rysk gas

Baltic Pipe-projektet är ett strategiskt infrastrukturprojekt med syfte att skapa en ny gasförsörjningskorridor på den europeiska marknaden. Baltic Pipe-projektet kommer att möjliggöra transport av gas från Norge till marknaderna i Danmark och Polen, samt till slutanvändare i grannländerna. Samtidigt kan gas levereras från Polen till marknaden i Danmark genom projektet Baltic Pipe. Foto: Baltic Pipe

Baltic Pipe ska transportera gas från Norge, via Danmark till Polen. Danmarks statsminister säger att det är för tidigt att dra slutsatser kring om öppnandet av den nya gasledningen skulle ha ett samband med Nord Stream-läckorna.

Den 900 kilometer långa ledningen Baltic Pipe kommer att kunna transportera 10 miljarder kubikmeter gas varje år och förhoppningen är att ledningen ska ersätta stora delar av den ryska gasen i Polen. Planen är att röret tas i början av oktober och går på full kapacitet från och med den 1 januari 2023.

Vill inte svika

– Det har under flera år varit Polens önskan att göra sig oberoende av sin nuvarande gasleverantör och därför är det en jättestor press på att vi ska bli färdiga med detta i tid. Alla som är med i projektet kämpar som galna för att vi inte ska svika våra polska vänner, sade Søren Juul Larsen som är huvudprojektledare på Baltic Pipe i Danmark när Svenska Yle besökte bygget av gasledningen i maj.

Søren Juul Larsen pekar på en gasledning som inte grävts ner ännu.

Norge lägger i en extra växel för att ersätta rysk gas i Europa och tjänar miljarder – "De höga priserna ett incitament att hålla produktionen på hög nivå"

Kritik mot att satsa på fossila bränslen i en klimatkris.

Gäller att hitta substitut

Enligt en expert som danska TV2 har pratat med kommer gasledningen inte att lösa de problemen med att hitta substitut för rysk naturgas i Europa.

– Det skapar fler förbindelser i gasnätverket, men gasen som finns i ledningarna är fortfarande densamma, säger Martin Dam Wied som är avdelningschef för branschorganisationen Green Power Denmark till TV2.

Danmarks statsminister om gasläckorna: ”Svårt att föreställa sig att det är oavsiktligt”

Gasledningen öppnas i förtid och enligt Danmarks statsminister Mette Frederiksen är öppnandet av ledningen ännu mer betydelsefullt sedan läckor uppdagats på Nord Stream 1 och 2.

– Det är svårt att föreställa sig att det är en slump, säger Mette Frederiksen om läckorna när hon möter pressen vid öppnandet av Baltic Pipe i Polen.

Danmark har höjt beredskapen för el- och gassektorn till högsta nivå efter läckorna på Nord Stream. Läckorna skedde öster om den danska ön Bornholm.

Lagren nästan fulla

– Det pågår ett stort samordnat myndighets- och beredskapsarbete och det gör att alla berörda myndigheter nu är involverade i arbetet. Vi tar det här på största allvar, säger statsminister Mette Frederiksen.

Den danska klimat-, energi- och försörjningsministern Dan Jørgensen säger att läckorna i gasledningen inte omedelbart påverkar gasförsörjningen i Europa.

– Gasreservoarerna är nästan fulla, säger han, enligt danska TV2.