Konstverk visar miljöpåverkan med ny teknik

Bild: Miljömonumenten – AB Blinkfyrar

I dagsläget är det i högsta grad aktuellt att känna till vår gemensamma miljöpåverkan. Miljömonumenten har under sommaren rustas upp med ny teknik. Den nya tekniken har levererats av Blinkfyrar.

Miljömonumenten som är ett konstverk i Stockholm stad uppdaterades under 2022 av Blinkfyrar med ny teknik, LED och nya informationsskyltar. Monumenten visar på vårt gemensamma ansvar för naturen och miljön. Miljömonumenten uppfördes 1994 och består av 2 obelisker tillverkade av betong som står ståtligt vid kajen och visar halten av bland annat vatten och luftföroreningar. Obelisken som står för luft mäter vindhastighet, luftfuktighet, och partiklar av kvävedioxid i Stockholms innerstad – medan vatten obelisken presenterar hur mycket avloppsvatten som renas i Stockholm och visar kväve och fosfor i avloppsvattnet före och efter rening.

Med hjälp av Blinkfyrars erfarenhet med likande projekt genomfördes en renovering där monumenten från utsidan ser oförändrade ut men tekniken bakom är ny och modern. I och med renoveringen kommer monumenten fortsätta leverera miljödata lång tid framöver.

Blinkfyrar har under renoveringsarbetets gång sett ett stort intresse från stockholmarna och turisterna i staden för monumenten och dess mening. Blinkfyrar är tacksamma för att få fått förtroendet att utföra renoveringen.

Konstnären bakom obeliskerna är Christopher Garny, men Initiativtagaren och sponsorn av det ursprungliga projektet från 1994 är kung carl XVI Gustaf. Renoveringen av miljömonumenten är ett av många konstprojekt som Blinkfyrars Projekt & Service har gjort.

bild
Bild: Miljömonumenten under natten – AB Blinkfyrar

För mer information detta projekt eller för med hjälp med liknande projekt, kontakta Blinkfyrars Projekt & Serviceavdelning. Se mer från projekt och service: Kommersiella LED-displayer i alla varianter 

bild