Digital tvilling ökar säkerheten vid oskyddade plankorsningar

Hur en digital tvilling av det svenska transportsystemet kan användas för att öka säkerhet vid oskyddade plankorsningar är resultatet av ett branschgemensamt projekt kallat varning för tåg. Det visar sig dessutom att högupplöst positionsdata har många fler användningsområden och nyttor.

Digital Tvilling demonstrerade tillsammans med Trafikverket under våren 2022 hur en digital tvilling av transportsystemet kan rädda liv vid oskyddade plankorsningar. Närvarande var bland andra Trafikverkets generaldirektör och intressenter från järnvägsbranschen.

Vid en oskyddad plankorsning i Linköping demonstrerades hur en digital representation av verkligheten, en så kallad digital tvilling, kan användas för att förebygga incidenter och rädda liv i transportsystemet. Denna digitala representation innehåller information om Sveriges geografi, järnvägsnät, vägnät och därtill hörande oskyddade plankorsningar säger Gustav Rönne, projektledare på Digital Tvilling

- Dessutom har vi tillsammans med branschen kunnat ta fram en dedicerad satelitpositionsutrustning som kan ge oss information om järnvägsfordons position med hög precision. Detta sammantaget gör att vi kan utfärda varningar till trafikanter om att de närmar sig fara– Varning för tåg.

Media rapporterar om Varning för tåg-demonstration, läs mer HÄR!

Varning för tåg – en lösning som Digital Tvilling utvecklat i samarbete och med stöd av Trafikverket genom en förkommersiell upphandling som myndigheten tagit initiativ till. Syftet med upphandlingen är att hitta nya sätt att höja säkerheten på vid Sveriges mer än 3500 oskyddade plankorsningar mellan järnväg och olika typer av vägar

Varning för tåg är en digital plattform som kan distribuera varningar till olika typer av trafikanter om fara vid ankommande tåg vid oskyddade plankorsningar. Gående, cyklister och bilister görs genom ett textmeddelande i till exempel mobiltelefonen eller bilnavigatorn uppmärksam på om de närmar sig en obevakad plankorsning. Om ett tåg samtidigt är på väg varnar systemet med text och ljud och visar en kartbild med trafikantens position i förhållande till plankorsningen och tåget.

bild

Under arbetet med Varning för tåg har andra potentiella möjligheter med högupplöst positionsdata identifierats.

- Genom att förstå järnvägsfordons och tågs rörelsemönster över tid kan information om hur olika körstilar, fordonstyper, väderlekar etc påverkar gångtider, energiförbrukning och slitage på så väl fast som rullande anläggning identifieras och analyseras säger Filip Åsblom, CTO på Digital Tvilling.

Inom ramen för Varning för tåg och analyser på gångtider genomförts som visar på stor variation i gångtider över vissa stråk. Vilket, om det skulle kunna ligga till grund för tågplanen, skulle kunna ha positiv påverkan på så väl kapacitet som punktlighet. Andra projekt som drivs av bland annat Trafikverket och Järnvägsbranschens samverkansforum har visat att genom att ha tillgång till realtidsinformation över organisatoriska gränser kan 5-10% energi sparas i järnvägssystemet som helhet. Så även om säkerhet är högs prioriterat så finns andra nyttor som kan bidra till ett bättre transportsystem.