Danska hamnar upplever "oregelbunden IT-aktivitet" sedan Rysslands invasion

- I några av de danska hamnarna upptäckte vi ovälkommen aktivitet på IT-fronten efter Rysslands invasion, säger direktören för Danske Havne, Tine Kirk. Foto: Danske Havne

Enligt Danske Havne upplevde flera av organisationens medlemmar "oregelbunden IT-aktivitet" från rysk sida efter att kriget bröt ut i Ukraina. Situationen har fått flera personer att skärpa sig – inklusive själva organisationen.

När Ryssland attackerade Ukraina i början av året fick det Center for Cyber ​​​​Security att hålla ett extra öga på hotbilden för hackerattacker mot den kritiska infrastrukturen i Danmark.

Farlig uppdatering

Det innebar till exempel att danska hamnar ombads att öppna sina system och protokoll för en uppdatering.

- I några av de danska hamnarna upptäckte vi ovälkommen aktivitet på IT-fronten efter Rysslands invasion, säger direktören för Danske Havne, Tine Kirk, till MobilityWatch.

– Det fanns några danska hamnar som var satta som destinationer för ryska fartyg. Men där var det inte registrerade så att vi skulle kunna ta emot dem. I det sammanhanget upplevde vi en del oregelbunden IT-aktivitet i vissa hamnar”, säger Tine Kirk till MobilityWatch.

Tine Kirk säger att hon inte kan gå in närmare på vilka hamnar det var fråga om och vad som exakt hände.

Stort fokus på cybersäkerhet

Hamnchefen påpekar att cybersäkerheten i hamnområdet i och med Rysslands invasion av Ukraina har fått ett "mycket stort fokus".

– Det var så innan invasionen, men det har i alla fall inte blivit mindre, låt oss säga det så, säger Tine Kirk.

- Jag har t.ex. pratat med Centrum för cybersäkerhet under den här perioden och det har jag inte gjort tidigare.

Hon förklarar att t.ex. hackerattacker kan få stora konsekvenser för hamnar och vara obehagliga för kunderna, eftersom det finns risk att information härifrån kan läcka ut. Till exempel information om vad kunderna säljer och skickar ut med fartyg.

Därför har kriget också fått fler att titta närmare på IT-situationen, och det gäller även själva Danske Havne som organisation, förklarar hon.

– Det kanske jag hade gjort om ett halvår ändå, men det fanns en anledning att titta efter. Jag tror att många har känt så, säger Tine Kirk.

Ingen ekonomisk förlust

Kort efter Rysslands attack mot grannlandet pratade MobilityWatch med Danske Havne där direktören uttryckte att situationen kan få ekonomiska konsekvenser för hamnarna.

Men efter några månader – när även sanktioner har trätt i kraft, vilket innebär att EU:s hamnar inte längre accepterar ryska fartyg – är budskapet från Tine Kirk ett annat.

Hon berättar att det brukar vara ca 250 ryska fartyg till Danmark per år, och ca 200 av dem ska gå till stålverket på Frederiksværk. Aktiviteten från ryska fartyg är därför vanligtvis centrerad till mycket få hamnar i Danmark.