Europeiska unionen: 135 transportinfrastrukturprojekt utvalda för CEF-bidrag

Dessa bidrag representerar huvuddelen av finansieringen från Connecting Europe Facility under ansökningsomgångarna från september 2021 och följer investeringar i militär rörlighet och projekt för alternativa bränslen i april 2022. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Connecting Europe Facility

Kommissionen valde nyligen ut 135 transportinfrastrukturprojekt för EU-bidrag bland 399 projektförslag som lämnats in inom ramen för Connecting Europe Facility (CEF), EU:s finansieringsinstrument för strategiska investeringar i transportinfrastruktur.

Fonderna stöder projekt i alla EU-medlemsstater längs det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Till exempel, mot bakgrund av Rysslands militära aggression mot Ukraina, kommer flera projekt i Slovakien och Polen att underlätta förflyttning av varor mellan Europa och Ukraina.

Sömlösa förbindelser

Transportkommissionär Adina Vălean sa nyligen vid Connecting Europe Days i Lyon:

- Idag tillhandahåller vi 5,4 miljarder euro till projekt över hela Europa som förbättrar saknade infrastrukturlänkar, gör transporter mer hållbara och effektiva, ökar säkerheten och driftskompatibiliteten och skapar jobb. Dessa svåra tider har visat vikten av vår EU-transportsektor och ett sömlöst, väl sammankopplat infrastrukturnätverk. I synnerhet kommer projekt som moderniseringen av järnvägs- och vägomlastningsterminalen i Haniska pri Košicich att ytterligare underlätta våra logistikförbindelser med Ukraina.

Flera projekt kommer att stärka EU:s järnvägsnät, inklusive den 18 km långa Fehmarnbelt-tunneln, som avsevärt kommer att minska restiderna mellan Danmark och Tyskland.

Ytterligare investeringar i utbyggnaden av det europeiska ledningssystemet för järnvägstrafik kommer att göra järnvägstransporter smartare, mer driftskompatibla och säkrare.

Bättre gränsöverskridande förbindelser

Projekten inkluderar också skapandet av säker parkeringsinfrastruktur för lastbilar, moderniseringen av grundläggande hamninfrastruktur, inklusive elförsörjning på land, för att minska utsläppen från dockade fartyg, förbättrade gränsöverskridande inre vattenvägar och en serie europeiska pilotprojekt för digitalt luftrum för att främja en grönare klimatstrategi inom flygtrafik och utsläppsfri mobilitet i städer.

Källa EU.Commission