Deutsche Bahn: Paradigmskifte i infrastruktur – modernisering som en central uppgift

Aktuella flaskhalsar i tyska järnvägsnätet. Framför allt handlar det om åtta flaskhalsar i järnvägsnätets infrastruktur som skapar stora problem för Deutsche Bahn. Sträckorna är hårt överbelastade. De minsta störningarna får allvarliga konsekvenser för punktligheten och de leder till en dominoeffekt inom hela linjenätet. Illustration: Deutsche Bahn

DB:s VD Dr. Richard Lutz har uttalat sig för ett paradigmskifte inom infrastrukturen med tanke på den snabbt ökande efterfrågan på passagerar- och godstransporter och ett järnvägsnät som är både hårt använt och utsatt för störningar.

På en telefonpresskonferens nyligen i Berlin beskrev han återuppbyggnaden av järnvägsnätet som en nyckeluppgift under de kommande åren.

Ett högpresterande linjenät

Lutz nämnde intervjuuttalanden av Federal Transport Minister Dr. Volker Wissing , som påpekade det gemensamma målet med ett högpresterande linjenät. När det gäller de konceptuella övervägandena har man nära kontakt med transportministeriet BMDV, säger Lutz.

Detaljeringen av konceptet och de konkreta implementeringsstegen under de närmaste åren ska hanteras i nära samarbete mellan den federala regeringen, järnvägarna och hela branschen. Målet är en infrastruktur inriktad mot det gemensamma bästa från en enda källa.

Lutz:

- För mig innebär en infrastruktur inriktad på det gemensamma bästa framför allt en anpassning till den federala regeringens transport- och klimatpolitiska mål. DB har gjort dessa mål till sina egna som en del av sin Strong Rail-strategi, och hela branschen har gjort dem till sina egna som en del av Rail Transport Master Plan.

Nyckeln ligger i infrastrukturen

Nyckeln till att framgångsrikt kunna implementera dessa mål ligger i själva infrastrukturen.

- Helst bör de första hörnstenarna i konceptet presenteras tillsammans innan sommaruppehållet.

Lutz hänvisade även till den nuvarande utvecklingen på transportmarknaderna, enligt vilken passagerare och godstransportkunder lyckligtvis återvänder till järnvägen tidigare än väntat.

- Den nuvarande efterfrågan bekräftar vår grundläggande övertygelse om att tillväxt- och trafikskiftsmålen för den federala regeringen är realistiska.

Aldrig tidigare har det enligt Lutz, kört så många tåg längs det tyska nätet som nu för tiden. Det linjenät som denna ökande efterfrågan hanteras på har dock inte växt med sig. Samtidigt fortsatte substansen att försämras eftersom många system är föråldrade och därför benägna att misslyckas.

Massiv trafikpåverkan

Den federala regeringen och järnvägarna hade ändrat kurs för några år sedan. Men sanningen är att detta moderniseringsprogram kommer att involvera ett aldrig tidigare skådat antal byggarbetsplatser, vilket kommer att kosta ytterligare kapacitet och resultera i massiva drifts- och trafikpåverkan.

Det är avgörande för framgång inte bara för tillväxt och trafikomställning, utan också för operativ kvalitet och punktlighet.

Hårt utnyttjade korridorer

- Hela 80 procent av kvaliteten på järnvägssystemet bestäms på järnvägsnätet. De nuvarande problemen när det gäller tillförlitlighet och kvalitet inom järnvägstransporter är i huvudsak kapacitets- och åldrandeproblem i infrastrukturen.

Enligt Lutz omfattar genomförandet i princip en allmän renovering av de hårt utnyttjade korridorerna. Alla nödvändiga byggåtgärder för de kommande åren ska buntas ihop. Även om längre spåravstängningar är nödvändiga för detta, åtföljs dessa av bättre förplanering med större tillförlitlighet och längre ledtider för alla inblandade.

Källa: Deutsche Bahn