Byggnadsarbetet på den västra delen av Tammerfors spårväg fortskrider enligt tidtabell

Illustration av framtida spårdragning i förhållande till körbanan vid gatan Sepänkatu. Bild: Tammerfors Stad och Sitowise

Till sommaren ska de första rälsen monteras i Lentävänniemi och totalt kommer det att byggas nästan tre kilometer dubbelspår i år.

Spårvägsarbeten pågår i hela den västra delen, det vill säga i områdena Santalahti, Hiedanranta, Niemenranta och Lentävänniemi. Installationen av dubbelspåret på sträckan Pyynikintori – Santalahti beräknas vara klar i slutet av året.

Installation av luftledningar

Arbetet med Sepänkatubron kommer också att vara klart i början av augusti och gatan kan åter öppnas för genomfartstrafik.

- Byggarbetet på hela sträckan Pyynikintori – Lentävänniemi har fortskridit väl och i Santalahti-området delvis ännu tidigare än planerat. På sensommaren kommer vi att påbörja installationen av luftledningar mellan Pyynikintori och Santalahti. Allt arbete syftar till att starta spårvagnstrafiken till Santalahti nästa år, den 7 augusti 2023, säger Sari Valjus, projektledare för Spårvägsalliansen.

Tammerfors stad fortsätter att fylla Näsisaari med jordmassor, ett projekt som beräknas stå klart i slutet av detta år.

– Målet är att Spårvägsalliansens arbete i Näsisaari ska kunna starta sommaren 2023. Tidtabellen påverkas av depressionstiden med att fylla Näsisaari. Om arbetet kan påbörjas som planerat kommer spårvagnstrafiken att kunna startas till Lentävänniemi vid årsskiftet 2024-2025, bedömer Valjus.

Banarbetet som mest hektiskt på sommaren

I år kommer Spårvägsalliansen att bygga ett dubbelt spårvagnsspår i alla byggkvarter, det vill säga i Santalahti, Hiedanranta och Lentävänniemi. Hittills har ett dubbelspår på cirka 700 meter installerats på sträckan Pyynikintori – Santalahti.

– Banarbetet mellan Pyynikintori och Santalahti är planerat att vara klart i slutet av detta år. De första spåren i Lentävänniemi kommer att installeras på Federleynkatu i maj. Målet är att färdigställa Federleynkatu, Kehyskatu och ungefär halva Lielahdenkatu i år vad gäller överbyggnad. Resten av Lielahdenkatu och Halkoniemenkatu blir nästa år, säger Timo Kuusela, Spårvägsalliansens överbyggnadschef.

Med en yta av gräs

På västra delen av Tammerfors spårväg anläggs även ett krossspår och dessutom ett spår baserat på ett fast spår med en yta av gräs, sten eller asfalt.

– Cirka två kilometer av det fasta spåret kommer att installeras i år, och kronbanan beräknas bli mindre än en kilometer. Den färdiga spårvägen kommer att diskuteras först i det skede när alla tekniska system är installerade. Tekniska system inkluderar till exempel elektriska spårkonstruktioner såsom stolpar, kontaktledningshängare och kontaktledningar själva. Dessutom kommer växelutrustning och trafikljus för spårvägen att installeras, nämner Kuusela.

Totalt blir det cirka 6,7 ​​kilometer spårväg till västra delen av Tammerfors spårväg, alltså mellan Pyynikintori och Lentävänniemi.

Pålning av brofundament

I den västra delen av Santalahti fortsätter bygget av Rosenlew-tunnelbron över Paasikiventie. Större delen av pålningen av brons fundament har slutförts under våren, men senare under sommaren kommer stödet mellan Paasikiventies stråk fortfarande att pålas.

Rosenlewbron blir drygt 230 meter lång för enbart spårvagnsbruk. Bron går över från Paasikiventie i västra änden av Rantatie och sträcker sig till Pölkkylänpuisto, varifrån spårvagnsleden går genom Näsisaari mot Hiedanranta och Niemenranta. Förutom markbidrag bärs bron upp av fem pelare. Bygget av bron kan följas från livekameran på spårvagnsalliansens hemsida.

Utöver broarbeten fortsätter renoveringsarbetet på Paasikiventie i området. Paasikiventie kommer att flyttas och breddas till en trefilig riktning västerut, för utan överföringen skulle spårvägen inte passa in i Rantatie-området.

Dessutom kommer spårvagnsalliansen att bredda Paasikiventie-arbetena i anslutning till spårvägen till västra sidan av Tammerfors simtunnel, där de kommer att kombineras med den tidigare utdelningen. Paasikiventie har enstaka körfältsarrangemang under arbetets gång. Detta arbete påbörjas i maj och ska vara klart under sensommaren nästa år.

Källa: Tammerfors Spårvagnsallians