H:fors västmetro blir klar i tid, men många får vänta på metrotrafiken till 2023

Are Oy svarar för elentreprenaden för Västmetrons station i Kägeludden i Esbo, Finland. Stationen i Kägeludden kommer att användas av ca 10 000 resenärer om dagen. Are svarar också för elektrifieringen av tunnlarna på den närmare 14 kilometer långa sträckan från Gräsviken till Mattby samt för elentreprenaderna för metrostationerna i Hagalund och Otnäs. Reka Kabel levererar till Are de kablar som Västmetroprojektet kräver. I entreprenaden använder Are Rekas halogenfria kablar för 1 kV och 20 kV samt styrkablar från Reka. Kabelleveranserna kommer att pågå tills projektet har slutförts. Foto: REKAkabel

Byggherren är mer än nöjd, västmetron från Mattby västerut från Helsingfors är klar. Både budget och tidtabellen höll. Däremot betyder det här inte att Stensviks- eller Finnoborna skulle kunna åka metro till Helsingfors ännu på ett år.

Det har varit tyst om Västmetron de senaste åren, bolaget som bygger metrotunneln västerut från Helsingfors. Och finslipningen fortsätter.

En hel del att göra ännu

Ombyggnad av västmetrons kontrollspår i Helsingfors och tågens nattförvaringsplats väster om Mattby station har inletts.

Byggandet och testandet av västmetrons avsnitt Stensvik–Mattby har fortskridit så långt att en ombyggnad av kontrollspåret och tågens nattförvaringsplats väster om metrons nuvarande västra ändstation i Mattby nyligen startade.

Lasting av stenkross

När metrotrafiken fortsätter från Mattby till Stensvik kommer utrymmet inte längre att användas som service- och förvaringsplats utan i stället användas i metrotrafiken. Arbetet pågår fram till 20.7.2022. Som entreprenör för arbetet fungerar GRK Infra Oy.

Arbetet orsakar inga störningar i metrotrafiken. Lastning av stenkross och ballast kan orsaka buller i den närmaste omgivningen på Sälvägen och Kaitansvägen. Dessutom kan ett surrande ljud från rökgasfläkten höras i närheten av Distby schakt.

Kontrollspåret väster om Mattby station har använts som service- och förvaringsplats för de trafikerande metrotågen i den västra änden av metrolinjen.