Elektrifiering och dubbelspårig utbyggnad av tyska linjen Weimar-Gera-Gößnitz fortskrider

Järnvägsstationen i tyska Gera. Foto: Wikipedia Common,Gera, kredit: Steffen Löwe

Deutsche Bahns planer på att utöka linjen Weimar – Gera – Gößnitz fortskrider. Nyligen informerade DB ledamöterna i den parlamentariska styrgruppen om projektets aktuella status. Förutom DB är även delstaten Thüringen, städerna längs rutten och regionen representerade i kommittén.

Den 115 kilometer långa delen av den så kallade mellersta Tysklandsförbindelsen elektrifieras och förses med dubbla spår. Detta innebär att den befintliga fjärrtågslinjen från Ruhrområdet till Gera kan bedrivas elektriskt genomgående och förlängas till staden Chemnitz. De tidigare nödvändiga lokbytena i Gotha är inte längre aktuella.

- Med utbyggnaden av sträckan Weimar - Gera - Gößnitz anpassar DB den centrala Tysklandsförbindelsen lämplig för framtiden. Projektet ger ett viktigt bidrag när det gäller att flytta mer trafik från vägen till den klimatvänliga järnvägen. Tågen kommer att kunna gå snabbare, tystare och miljövänligare i framtiden. Samtidigt gynnas ekonomin av bättre förbindelser mellan det västsachsens ekonomiska område och regionerna i centrala Thüringen, Rhen/Main och Ruhrområdet, konstaterade Martin Walden, DB-grupprepresentant för delstaterna Sachsen, Sachsen-Anhalt och Thüringen.

Kontinuerligt alternativ

På grund av samtidig planering av elektrifiering och dubbelspårig utbyggnad uppstår nya plankrav, framför allt på grund av naturvårdsbestämmelser. Som ett resultat av detta har plangodkännandeförfarandet som ursprungligen beräknats enbart för elektrifiering förlängts från 18 till 24 månader. 

DB förutsätter att hela projektet kan vara klart i slutet av 2030. Oavsett detta undersöker DB kontinuerligt alternativ som möjliggör ett tidigare startdatum.

Ny dragkraftledning

Efter att den federala regeringen hade bekräftat lönsamheten för elektrifieringen i februari och därmed godkänt finansieringen kunde DB omedelbart inleda nästa planeringssteg. Samtidigt fortsatte planeringen av dubbelspårsutbyggnaden som finansierades av Fristaten Thüringen. Elektrifieringen kräver byggande av en ny dragkraftledning för att koppla ledningen till det befintliga DB-dragkraftsnätet. Ett beslut om möjlig sträckning väntas före sommaren.

Pressmeddelande Deutsche Bahn