Estniska järnvägsföretaget utvidgar rangeringsinfrastruktur

Järnvägsstationen i Ülemiste, Estland. Foto: Wikipedia, Creative Commons Lic, kredit: Tibukonn

Drygt 10 miljoner euro tilldelades Estonian Railways för avvecklingen av rangerbangården vid stationen i Ülemiste och för återuppbyggnaden av stationen för rangeringen i Tapa.

Flytten av stationen för rangerbangården Ülemistes till Tapa kommer att ge mer utrymme åt Ülemistes stadsrum och öppna upp för möjligheten att tillföra nya investeringar till området.

Dessutom kommer Rail Baltic-terminalen att finnas där i framtiden. Ombyggnaden av den nya rangerbangården och dess station är uppdelad i två etapper, där den första etappen kommer att omfatta projekterings- och byggnadsarbeten, som planeras vara klara i slutet av sommaren 2023.

I den andra etappen byggs den automatisering som krävs för sortering vid Tapa station och sammankopplingen av sorteringsparken med Tapa stations säkerhetsutrustning kommer att slutföras, vars deadline är augusti 2024.