Bayern: Bernard Group planerar utvidgning av Nürnbergs spårvagnsnät

Tyska kollektivtrafikoperatören VAG har lagt en order hos Siemens Mobility för tillverkning av nya spårvagnar för Nürnberg. I ordern ingår tolv Avenio-spårvagnar som ska levereras i slutet av 2022. Ordern inkluderar också optioner för konstruktion av ytterligare 75 fordon fram till 2034. Bild: Siemens Mobility

Kollektivtrafikföretaget med det krångliga namnet "Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg-Erlangen-Herzogenaurach" planerar att förlänga sträckan från staden Nürnberg via Erlangen till Herzogenaurach.

Detta så kallade "L-nätverket" i stadens omgivningar kommer att ha en sträckningslängd på ca 26 kilometer och är en tekniskt kompatibel förlängning av det befintliga spårvagnsnätet i Nürnberg.

De beräknade investeringskostnaderna uppgår till cirka 372 miljoner euro (prisnivå 2019). De utgör finansieringen för, förutom väganpassningsåtgärder, även för tekniska strukturer under vägdragningens gång samt byggande av spårsystem och teknisk utrustning.

BERNARD-gruppen tilldelades dessutom uppdraget med planeringstjänsterna för cirka 60 trafikljus, cirka tio plankorsningar och ett trafiksignalsystem för dragström, inklusive allmän elteknik och telekommunikation. Gränssnitten, särskilt till handelns trafiksystem, utgör en stor utmaning i planeringen.

Planeringstjänsterna som ska utföras inkluderar alla servicefaser av HOAI, från godkännandeplanering till genomförandeplanering, anbudsgivning och implementeringsstöd.

Befintliga trafikljussystem konverteras eller uppgraderas. Dessutom planeras nya system så att trafikflödet störs så lite som möjligt. För att kunna garantera organisering av varu- och industrimässor för år 2035, är särskilt viktigt för Nürnberg som mässtad.

Källa: Pressmeddelande BERNARD Group