Tallinn får 100 miljoner euro EIB-lån för hållbar urban infrastruktur

Tallinn bygger nytt. Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) och den estniska banken Luminor har kommit överens om att ge även ett lån på upp till 102 miljoner euro för det föreslagna Porto Franco-projektet i Tallinns hamndistrikt, Estland. Foto: EBRD

Europeiska investeringsbanken har undertecknat ett låneavtal på 100 miljoner euro med staden Tallinn för dess fleråriga investeringsprogram i stadsinfrastruktur.

Tallinns prioriteringar för investeringar under dess program för hållbar stadsförnyelse förväntas gynna både människorna som bor i Estlands huvudstad såväl som turister.

Hållbara lösningar

Projekt som ska finansieras med EIB-lånet inkluderar offentliga byggnader, mobilitet och uppgradering av offentliga utrymmen, grönområden och kommunal infrastruktur.

Efter att ha tilldelats titeln 2023 års europeiska miljöhuvudstad satsar Tallinn hårt på hållbara och gröna lösningar.

Låneavtal

Nu har europeiska investeringsbanken (EIB) och staden Tallinn undertecknat ett låneavtal på 100 miljoner euro till stöd för stadens integrerade program för hållbar stadsförnyelse och utveckling.

- Jag är glad att Tallinn har fått möjligheten att arbeta med EIB när det gäller att förbättra vår urbana infrastruktur. EIB har hjälpt Tallinn många gånger tidigare, till exempel under 2017. Detta har gett oss möjlighet att investera i infrastruktur och hållbara lösningar och att förbättra livet för våra medborgare, säger Mihhail Kõlvart, Tallinns borgmästare.

Realisering av kommunala planer

Finansieringen ska användas för att genomföra kommunens planer när det gäller att renovera skolor, yrkesskolor och sociala bostäder samt att förbättra en hållbar rörlighet i staden. Detta skapas i form av uppgraderade cykelvägar och gågator, men kommer också att handla om förnyelse av befintliga gator.

En annan prioritering blir att uppgradera offentliga torg och parker runt om i staden, en mycket direkt och synlig nytta för både invånare och besökare. Slutligen stöder finansieringen också förbättringar av kommunal infrastruktur som gatubelysning, avfallscentraler och vatten- och avloppsnät.

- Städernas framtid måste vara hållbar, och EIB har verkligen uppskattat Tallinns strategi att förnya och utveckla sin urbana infrastruktur. Energieffektivare byggnader, mer plats för cyklar och bättre offentliga ytor är definitivt i linje med vad vi borde finansiera. Europeiska investeringsbanken har stött staden Tallinn sedan 2008, och vi är glada över att kunna fortsätta göra det, konstaterar EIB:s vice ordförande Thomas Östros.

Bakgrundsinformation:

Sedan 1993 har EIB investerat nästan 3,6 miljarder euro i estniska projekt, allt från finansiering av moderniseringen av Tallinns flygplats till finansiering av små och medelstora företag och innovativa teknikföretag i landet. Bara under 2021 gjordes cirka 271 miljoner euro tillgängliga för estniska projekt.