Helsingfors bygger två nya depåer för spårvagnar under de kommande åren.

Helsingfors kollektivtrafikbolaget HST:s dotterbolag Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy och Skanska meddelar att en beräknade slutförandetiden för projektet är 2023. Illustration: HST

Helsingfors får en splitterny depå som rymmer hundra spårvagnar på Naguvägen 3 i Brunakärr. På platsen finns just nu en bussdepå som tillhör Helsingforsregionens trafik (HRT). I den nya depån förvaras både bussar och spårvagnar.

Miljö- och tillståndssektionen vid stadsmiljönämnden gav nyligen grönt ljus för bygglovet. Depån blir klar i slutet av 2023 och väntas kosta 150,6 miljoner euro.

Redan i fjol godkändes nya spårvagnsskenor från Mannerheimvägen och vidare in mot Koroisvägen och Naguvägen.

Längs Naguvägen ligger den populära Brunakärrs koloniträdgård. För att de som har kolonistugor där inte ska störas av gnisslet från spårvagnarna så bygger staden ett bullerskydd mot Naguvägen.

I Brunakärr tänker sig HRT att främst de vagnar som kör i stadstrafiken ska placeras, men även vagnar som kör ut till den nya snabbspårvägen på Vichtisvägen.

Framöver kommer depåerna i Brunakärr och Forsby att bli de två viktigaste i Helsingfors. I Forsby finns redan en depå, men den ska rivas och bytas ut mot en ny och större byggnad som kan stå klar 2027. En kostnadskalkyl visar att det skulle kosta 227,5 miljoner euro att bygga den.

I anslutning till Forsbydepån tänker sig Helsingfors att det kan finnas kommersiella tjänster och kontor. I tillägg finns en idé om att stadens affärsverk Stara kunde flytta sin nuvarande depå i Majstad hit.

I början är det tänkt att depån rymmer 30–40 vanliga spårvagnar. Längre fram kan närmare 100 spårvagnar, både vanliga och snabbspårvagnar, förvaras här.

Stadens nuvarande depå i Vallgård kommer att monteras ned. Vad som sker med Tölödepån längre fram är däremot oklart, men den väntas vara i användning till slutet av 2030-talet.

Just nu byggs också en depå åt Spårjokern i Kasåkern. Den väntas vara färdig i sommar.

Det har förts stora diskussioner kring hybridkvarteret med en kombinerad depå i

Uppby på Degerö. Ärendet ligger hos förvaltningsdomstolen.

I slutet av januari godkände dock stadsstyrelsen en utvecklingsplan för spårvagnsdepåerna. I den kan man läsa att byggandet av Degerödepån blir aktuellt först i slutet av 2030-talet.

 

...