Hamburgs hamn samarbetar med världens största vätgasproducent för att utöka energiformens värdekedja

Hamburg-Moorburg, plats med framtid: kolkraftverk idag, vätgascentrum imorgon, foto: Hasenpusch

Air Products (NYSE: APD) och Hamburgs hamnmyndighet (HPA) tillkännagav nyligen att de kommer att arbeta tillsammans, inom ramen av ett samförståndsavtal, för att identifiera potentiella sätt att etablera en heltäckande värdekedja för vätgas i Hamburgs hamn.

Både Air Products och HPA är eniga i sin avsikt att påskynda produktionen, av vätgasens leveranskedja och konsumtionen av vätgas i norra Tyskland och i Hamburg.

Inom ramen av detta samarbete fokuserar båda parter på att uppspåra verkliga möjligheter som understödjer stimuleringen av efterfrågan på vätgas och efterföljande avkarbonisering av tunga fordon (inklusive hamnlogistik) och industri.

- Intresset för Air Products understryker potentialen i Hamburgs hamn när det gäller utvecklingen av en vätgasinfrastruktur. Jag är mycket glad över att Air Products, med sin globala vätgasexpertis, samarbetar med hamnen i Hamburg för att etablera en hållbar leveranskedja för vätgas. Detta är en viktig del i Hamburgs portfölj på vägen mot en klimatneutral hamn, förklarar Michael Westhagemann, Hamburgs minister för ekonomi och innovation.

Som världens största vätegasproducent med mer än 60 års global vätgaserfarenhet i över 50 länder, har Air Products samlat praktisk operativ erfarenhet från mer än 250 tankstationsprojekt i 20 länder.

Air Products teknologier används i över 1,5 miljoner tankningsoperationer årligen. Företaget har levererat vätgas till hamnen i Hamburg och Tyskland i över 40 år, det är medlem i H2 Global och levererar redan till många vätgasstationer över hela Tyskland, inklusive en ny vätgastankstation som öppnar senare i år.

 

...