Project44: Ny teknik gör alla europatäckande godstransporter på järnväg transparenta

De ansvariga för Project44 säger sig kunna erbjuda kunderna ökat mervärde genom mer omfattande järnvägsnät och högre datatillförlitlighet och precision än de system som erbjuds av andra aktörer på den europeiska marknaden. Foto; Project44

Med hjälp av ny teknologi fortsätter project44 att utöka sitt ledarskap inom multimodal försörjningskedja över hela världen. project44:s europeiska nätverk inkluderar mer än 800 000 anslutna tillgångar (assets) och en räckvidd på 2,4 miljoner tillgångar, vilket är mer än hälften av allt landgods som transporteras i Europa. Med hjälp av den nya tekniken är verklig intermodal synlighet möjlig.

Detta inkluderar synlighet och transparens på rälsen i hela den europeiska järnvägstransporten med 99 procents nättäckning. Transparensen i inlandssjöfarten och kylkedjan har också förbättrats. Med detta är synligheten mer omfattande och långtgående än andra leverantörer av synlighet och transparens i supply chain - ett enormt mervärde för globala avsändare, 3PLs och transportörer.

- För att vi kunna öka miljöavtrycket på europeiska företag för att uppnå en koldioxidfri försörjningskedja senast 2030 gynnas efterfrågan på järnvägsfrakt över hela kontinenten, säger Jett McCandless, grundare och VD för project44 om gränsöverskridande synlighet.

- Vi strävar därför efter att avsevärt förbättra funktionaliteten. och noggrannheten hos vår synlighetsplattform globalt och i Europa. De nya teknologierna kommer att hjälpa våra kunder att optimera ETA, minska deras kostnader, maximera antalet leveranser i tid och undvika flaskhalsar i leveransen, säger McCandless.

Synlighet för europeiska järnvägstransporter och den nya sidenvägen

Europeiska speditörer och 3PL behöver global synlighet för alla transportsätt, inklusive järnväg. Synlighet av enskilda försändelser och vagnar som använder IoT-sensorer är avgörande med tanke på oförutsägbarheten av störningar i försörjningskedjan.

Dessutom strävar allt fler speditörer efter järnvägstransporter på den nya sidenvägen (från Asien till Europa) för att undvika trängsel i hamnarna och minska koldioxidutsläppen.

Transparensen för järnvägstrafiken i det europeiska nätet är därför särskilt viktig. project44 erbjuder nu ännu fler fördelar till sina kunder, inklusive:

• Synlighet/transparens:

- för alla europeiska järnvägsgodsrörelser och den mest omfattande synligheten för kunderna

• Granulär transparens genom IoT-baserad spårning av järnvägstrafik med direkt integrering i alla europeiska järnvägsinfrastrukturnätverk;

• Synlighet på mer än 99 procent av den europeiska järnvägstrafiken, inklusive spårning av 90 procent på vagnsnivå. Detta säkerställer synligheten för varje kundförsändelse;

• Mycket förbättrade ETA-data för järnvägstransporter samt intermodala ETA:er från början till slut inklusive järnväg för exakt förutsägelse av ankomst- och kundleveranstider.

Erbjudandena ger kunderna tillgång till proprietär infrastrukturnätverksdata samt information om järnvägsföretag – källor som ingen annan leverantör har tillgång till.

Temperatur- och tillståndsövervakning i kylkedjan

Förgänglig, känslig last kräver konstant kontroll och övervakning av temperatur och andra miljöförhållanden. Utan sensoraktiverad synlighet på leveransnivå löper avsändare och 3PL:er risken för produktskador eller förstörelse och de höga kostnaderna för förlorat gods.