Spårvägsnätet utvidgas i Helsingfors

Helsingfors spårvägsnät är en gatuspårväg utan egentliga snabbspårvägssträckor (med ett egenartat undantag, nämligen tjänstesträckan mellan Vallgård och Forsbydepån). Spårvidden är 1000 millimeter, alltså meterspår. Linjenätet är helt dubbelspårigt. Eftersom de spårvagnar som är i bruk i dag är av enriktningstyp har linjenätet vändslingor. På delar av nätet har spårvagnarna en egen banvall, avskild från övrig trafik med en linje eller refug, medan spårvägstrafiken på andra håll inom nätet är blandad med övrig trafik. Foto: Traficom

Kollektivtrafikbolaget HRT:s spårvagnar för Helsingforsregionens trafik kommer att trafikera ett ännu större område i takt med att linjerna 7 och 9 byggs ut.

Nya spårvagnssträckor kommer att öppnas för spårvagnstrafiken i augusti 2022. Linje 7 fortsätter från Böle station till Mejlans. Linje 9 trafikerar till Ilmala från Böle station.

Linje 2 kommer att gå direkt från Pasilankatu till Pasilansilta från och med augusti, så den andra linjen går inte längre genom Pasilanraitio.

Förändringen beror på byggandet av Fiskehamnens egen spårväg. Linjen kommer att återvända till Pasilanraitio enligt tidigare planering 2024.

Det blir däremot inga betydande förändringar i pendlings- och tunnelbanetrafiken i år.

På våren går tunnelbanan något mer sällan under rusningstid, så att utrustningen räcker till för provkörningarna på sträckan Matinkylä – Kivenlahti. När hösttrafiken börjar återgår tunnelbanan till normala intervaller.

Byggprojektet kommer att orsaka exceptionella arrangemang för spårvagnslinjer i Tölö mellan 1 april och 8 augusti. Bygget av Fiskehamnens spårväg kommer att orsaka en rad problem på linjerna 1, 2 och 7 i Böle på grund av ersättningstrafik.