Västkustbanan: Nära samarbete om formställning

Foto: Skanska och Layher AB 

På uppdrag av Trafikverket bygger Skanska dubbelspår mellan Ängelholms station och Maria station, där det ingår 21 väg- och järnvägsbroar och 1 gångbro. Formställningen till denna del av Västkustbanan levereras av Layher.

Layher tillverkar och säljer inte bara olika ställningssystem. Företaget erbjuder också en kvalitativ teknisk support för utmanande konstruktioner. Den tekniska supporten, där flera projektingenjörer arbetar, tar fram tekniska lösningar och konstruktionsritningar till kundprojekt som Västkustbanans broar.

En utmanande formställning var Bro 7 i Tånga. Där byggdes en ny bro ovanför ett spår i bruk. Tack vare tät dialog mellan Layher AB, platschefen och Skanska Teknik kunde tid och material effektiviseras och miljöpåverkan minskas.

bild
Foto: Skanska och Layher AB 

– Skanska byggde hela Bro 7 under ett tioveckorsspårstopp med en utmaning att järnvägen trafikerades av interna arbetsfordon under byggtiden, förklarar Jesper Civilis, blockchef byggnadsverk, Skanska.

– Vi såg möjligheten att effektivisera projektet genom att placera ett stöd på spåret. Det kunde monteras på bara ett par timmar och demonteras lika snabbt tre dagar efter gjutningen. Resultatet blev att spåret bara behövde stängas helt under fyra dagar i samband med gjutningen. Denna lösning gjorde att portalbalkarnas spännvidd kunde reduceras och 20 procent färre balkar behövdes för att skapa en säker formställning. Tack vare gemensam projektering och tät dialog behövdes mindre mängd material hanteras och färre transporter med tillhörande koldioxidutsläpp. Det känns roligt att ha bidragit till det, säger Cristian Sabau, projektingenjör på Layher.

Sedan projektstarten i februari 2021 har Skanska färdigställt sju broar och påbörjat ytterligare fem. Försening är inget alternativ i järnvägsprojektet och projektorganisationen har arbetet utförts enligt de tågstopp som planerats enligt plan. Vid årsskiftet 2021/2022 har formställningen Layher Allround TG 60 levererats till ett tiotal broar och Skanska är drygt halvvägs genom projektet Ängelholm-Maria.

Läs mer om projektet HÄR!

Säkra arbets- och formställningar från Layher
Layher tillverkar och utvecklar högkvalitativa och innovativa ställningssystem där säkerhet och effektiva lösningar är i fokus. Layher TG 60 formställning ger dig Mer Möjligheter att utföra arbete före, under och efter formkonstruktion - från en säker och godkänd och beräkningsbar arbetsställning. Formställningen kan prefabriceras och lyftas med kran. Layherkoncernen satsar på att kontinuerligt förbättra och utveckla både produkter och tillverkningsprocesser. Dessutom är teknisk dokumentation, utbildningar och mjukvarustöd viktiga komplement till de typkontrollerade ställningssystemen i stål och aluminium. Produktion sker i egna fabriker i södra Tyskland.
Kontakta Layher för mer information.