Dynamiska testerna inleds på nya spårvägen T13 i västra Paris

De 11 tågen, av typ Dualis, som är avsedda för T13-linjen kommer att finansieras helt av Île-de-France Mobilités till en kostnad av 68,8 miljoner euro. Bild: SNCF / Île-de-France Mobilités Press

För närvarande körs spårvagnar på Paris T13-sträcka i testsyfte. Det handlar om ett första steg, med så kallade "statiska tester", där de enskilda komponenterna testas oberoende av varandra. Konkret rör det sig om skenor, anläggningskonstruktioner, strömförsörjningskablar, signalsystem och växlar. Dessa prov har nu avslutats, och de dynamiska testerna kommer följa.

Efter att stadens myndigheter nyligen hade startat strömförsörjningen påbörjade den allra första spårvagnen driften på sträckan. Syftet är att säkerställa en perfekt interaktion mellan infrastrukturen och tågen.

I denna andra test fas kommer ett antal tåg att köra längs en spårsektion för att utföra en serie tester: strömförsörjning, bromssystem, funktion av korsningar, plankorsningar och ljussignaler etc.

Tågen kommer initialt att färdas med låg hastighet innan de gradvis ökar farten. Under denna tid kommer även förarna av linjen att utbildas.

T13-spårvagnen kommer att trafikera senare mellan Saint-Cyr och Lisière Pereire och mellan Lisière Pereire och Saint-Germain- sv-Laye.

Dessa dynamiska tester kommer att pågå till våren 2022. Den sista fasen, den så kallade "Marche à blanc", börjar därefter.

Det hela handlar om en generalrepetition inför driftsättning sommaren 2022. Alla tåg kommer att användas under riktiga trafikförhållanden och stannar sedan vid varje station, men fortfarande utan passagerare ombord. Tester utförs även under försämrade förhållanden.

De dynamiska testerna, nödvändiga för att man ska kunna förverkliga spårvagnen T13, gör att alla kan bekanta sig med spårvagnen och ändra sina vanor.

Tågtrafiken kommer att kräva att förare, cyklister och fotgängare är mer vaksamma nära spåren och i korsningar. Särskilda varningsskyltar och affischer sätts upp. Anställda kommer också att vara närvarande vid de viktigaste väg- och järnvägskorsningarna under experimentets start: De ska särskilt se till att fotgängare kan korsa gatan på ett säkert sätt.

Målet är att säkerställa säkerhet och komfort längs hela linjen. Poängen är att kontrollera om linjens anläggningar samverkar korrekt: till exempel måste trafikljusen lysa rött när ett tåg kommer till en korsning. Ett annat exempel: järnvägssignalerna måste styra tåget på rätt väg när de närmar sig en växel.

De dynamiska testerna kommer att pågå till våren 2022, sedan kommer testkörningen, som är som en generalrepetition, att gå under verkliga förhållanden.

Man vill vara på den säkra sidan att alla kan sina uppgifter, även under svåra förhållanden. Ett tåghaveri av ett annat fordon eller en olycka som kräver insats av räddningsarbetare simuleras.

Passagerare kommer att kunna gå ombord på tåget under sommaren 2022.

Dessa tåg av typ Dualis, som byggts av Alstom, har valts ut för att anpassa sig till Paris stadsmiljö.