Finlands viktigaste kombinerade järnvägs- och vägterminal tar form i Kouvola

Terminalprojektet, vars officiella namn är Kouvola RRT, är också en del av Kouvolas stadsstrategi och utvecklingsplan. Utöver allt är projektet den i särklass största investeringen i Kouvola sett till storlek och kostnad, och den viktigaste av Kouvolas topp projekt. Hela terminalkoncentrationen är planerad att vara färdig i slutet av 2020-talet. Foto: Kouvola Stad

Kouvola RRT, eller Kouvola RR Terminal (Järnväg), är en terminal under uppbyggnad i Kullasvaara, längs Karelens järnväg och riksväg 15, som förbinder godstrafiken på järnväg och väg.

Byggnadsarbetet på terminalen påbörjades i januari 2019 med schaktningsarbeten och beräknas vara klart 2022. Terminalen kommer att byggas på gränsen till Kouvola centrum och Valkeala storstadsområde, det vill säga före detta Kouvola stad och Valkeala kommun, främst på Kouvolas sida.

Kouvola RRT Rail and Road Terminal - The City of Kouvola

Terminalen i Kouvola ligger på en strategiskt viktiga plats. Karta: Kouvola Stad

Terminalen blir Finlands enda kombinerade järnvägs- och vägterminal och förväntas bli Finlands viktigaste enskilda godsterminal, eftersom allt gods som anländer till Finland med järnväg bakom den ryska gränsen passerar genom den. Till exempel, på godstågsförbindelsen mellan Kouvola och Kina, som öppnade 2017, överför gods till Finland via terminalen.

Nya spår som är längre än en kilometer långa kommer att byggas inom terminalområdet, som kommer att ha flera plattformar lämpliga för lastning av godståg. Det kommer att finnas en enorm terminalbyggnad som kommer att ha lastkajer för lastbilar för att kunna transportera gods till den näraliggande motorvägen.

Nya vägförbindelser kommer att byggas från Kullasvaaraterminalen till riksväg 15 från Kotka till S:t Michel och riksväg 6 från Pernaja till Kajana. Genom dessa motorvägar, samt riksväg 12 från Kouvola till Rauma och Kantatie 46 till Heinola, har Kouvola utmärkta förbindelser över hela Finland. Järnvägen går också från Kouvola i fem olika riktningar.

Ett stort logistik- och industricentrum planeras också i anslutning till terminalerna, vilket också förväntas förbättra bilden av den allmänt okända staden Kouvola och tillföra många nya jobb och invånare till Kouvola.