Belgien fasar ut kärnkraften och bygger ut nya gaskraftverk

Kärnkraftverk Tihange i Belgien. Foto: Creative Commons, kredit: Hullie

Trots en anspråkslös kustremsa på 60 kilometer är Belgien en stormakt vad vindkraft till havs beträffar.

I dagens läge tillgodoser de havsbaserade vindparkerna elbehovet för över två miljoner belgiska hushåll. Det här placerar Belgien på en femte plats i global jämförelse. Mer satsningar är att vänta inom de närmaste åren.

– Vi är på väg mot en situation där mellan 35 och 40 procent av energin kommer att vara förnybar år 2030, säger Ronnie Belmans som är professor emeritus och expert på energifrågor, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Förutom vindkraften till havs kommer Belgien också satsa på att bygga ut fler vindparker på fastlandet samt på solenergi.

Satsningarna på förnybara energikällor och numera ytterst impopulära gasdrivna kraftverk ska väga upp för nedläggningen av kärnkraften under de närmaste åren.

Kärnkraften fasas ut

I decennier har kärnkraften varit en hörnsten för elproduktionen i Belgien. För tillfället står kärnkraften för nästan hälften av all el som produceras i Belgien.

Som bäst diskuteras om livslängden för de två yngsta reaktorerna kan förlängas. Frågan splittrar den flämländska liberalen Alexander De Croos regering.

Det finns en betydande opinion i Belgien mot kärnkraftens utfasning. En färsk studie visar att endast ett scenario som kombinerar förnybara energikällor med 6 gigawatt elektricitet från kärnkraften är i stånd att minska koldioxidutsläppen som ligger i linje med belgiska och europeiska mål.

– Denna studie visar en fördelaktig kompatibilitet mellan förnybar energi och kärnkraft, sade chefen för Forum Nucléaire, Marielle Rogie.

Belgiens sju verksamma kärnreaktorer, varav fyra vid Doel och tre i Tihange, producerar för närvarande ungefär hälften av landets elektricitet. Enligt gällande belgisk lag, skall kärnkraften fasas ut år 2025.

– Det handlar om ett politiskt beslut. Vår nuvarande lagstiftning utgår från att samtliga sju reaktorer läggs ned, säger Ronnie Belmans.

Under de närmaste åren kommer kärnkraften ändå att fasas ut i Belgien. Klart är att fem av de sju äldsta reaktorerna vid kärnkraftsanläggningarna i Doel och Tihange kommer att läggas ned före utgången av 2025.