Planerna på Deutsche Bahns delning möter skarp kritik

Ett intercity-tåg från Deutsche Bahn anländer till stationen någonstans i Tyskland. Foto: Creative Commons Lic.

De nya tyska regeringspartierna FDP och De gröna och deras planer som syftar på att dela Deutsche Bahn i minst två separata företag avvisas skarpt av Mobifair e.V.:s styrelseledamot, Helmut Diener.

- I en tid då vi måste göra allt i Tyskland för att åstadkomma en vändning inom transporterna med syfte att implementera klimatneutralitet när det gäller både gods- och passagerartransporter. En delning av DB skulle få precis motsatt effekt. En nedmontering av järnvägen ger inte ytterligare en kilometer spår, inget gods från vägen till järnvägen och inga ytterligare passagerare på tågen, betonar den tyska intresseorganisationens styrelsemedlem, Helmut Diener.

Enligt Mobifair är argumenten från dem som är för ett sådant uppbrott lätta att vederlägga. Med över 50 procents marknadsandel för privata järnvägar inom godstransporter på järnväg och över 40 procent inom lokala järnvägstransporter kan ingen brist på konkurrens på järnvägarna identifieras. Kvalitetsbrister som inställda tåg, förseningar och saknade tåg eller personal kan inte lösas genom att bryta upp järnvägen, utan dessa problem är resultatet av årtionden av bristande investeringar i järnvägssystemet och för få satsningar för spårutbyggnad. Tyska järnvägsmyndigheter är ytterst ansvariga för hantering av dessa brister.

Mobifairs styrelseledamot Dirk Schlömer ser dock de verkliga skälen till att bryta upp federal egendom någon annanstans.

- Privata investerare som Flix-Mobility och stora investeringsfonder vill skära en stor del av kakan och fördela transportverksamhetens vinster mellan sig. Detta skulle inte bara påverka Deutsche Bahn själv, utan hela branschen. Sådana liberaliseringsmål kan vid första anblicken glädja privatjärnvägarna. Men i själva verket skulle konkurrensen bli ännu hårdare och många av de mindre järnvägarna skulle hamna under hjulen om stora investerare tog tag i den tyska marknaden, förklarar Schlömer.

Istället kräver Mobifairs styrelseledamöter ett tydligt engagemang för järnväg!

- Om vi vill åstadkomma transportomvandlingen till förmån för klimatneutralitet, så behöver vi nu en stark järnväg med samarbetspartners för att bygga ut ett europeiskt järnvägsnät för höghastighetståg, fjärrtåg och ett effektivt järnvägsnät för mer gods och passagerare. Samma gäller transporter på järnväg i lokal- och fjärrtrafik, meddelar Mobifair.

Mobifair säger sig främja rättvis konkurrens. Tvivelaktiga marknadsfördelar ska inte vara tillåtna. Inte heller sådana som kan uppnås på bekostnad av anställda eller allmänheten. Mobifairs verksamhetsfält omfattar även bekämpning av social- och lönedumpning, skydd av anställda och förebyggande av olyckor samt främjande av miljö- och konsumentskydd.

 

...