Intelligenta transportsystem (ITS) skapar bättre trafikflöden och minskar utsläpp

Bild: Blinkfyrar

Vi har ett högt tryck på många av våra vägar i Sverige. Som ett led i att skapa bättre trafikflöden i den smarta staden ökar nu behovet av digitaliserade vägmärken.

– Digitala vägmärken (VMS), där informationen kan uppdateras kontinuerligt, gör det enklare att styra trafiken, oavsett om det är för att skapa bättre flöden på de stora vägarna eller att guida bilisten till närmaste parkeringsplats.

VMSer är en viktig del i den smarta staden och ger ökad säkerhet, färre trafikstockningar och minskade utsläpp samtidigt som det underlättar för bilisten att ta sig från A till B, säger Elisabeth Nagy, vd Blinkfyrar.

VMS

Tack vare digitala vägmärken kan bilister idag få uppdaterad information om hur de på bästa

sätt ska ta sig fram i trafiken på ett helt annat sätt än tidigare. ITS är en viktig del i arbetet med den smarta stadens infrastruktur och kommer med många fördelar som ökad säkerhet, bättre trafikflöden och minskade utsläpp.

Blinkfyrar är specialisten på produkter och tjänster för trafiklösningar som guidar Dig som är på väg. Vi är en helhetspartner inom infrastruktur. Genom att möjliggöra effektiva och säkra trafikflöden är vi en aktiv part i utvecklingen av det moderna och hållbara samhället.

FAKTA

Smart Traffic (digitaliserade och/eller automatiserade lösningar) – vi erbjuder trafikljus, gatubelysning, VMS, digitala skyltar, infartsskyltar, kommersiella LED-displayer, parkeringsvägledning och detektering, automatiska fordonshinder, sensorer, kameraövervakning, radar, bil- & cykeldetektering mm.

Blinkfyrar, som funnits sedan 1960, är marknadsledande inom vägmärken, trafikavstängningsmaterial, trafiksäkerhetsutrustning och digital vägmärkeshantering.

– Vi har, tack vare våra kunders ökade behov av digitala hjälpmedel, gjort en förändringsresa.

Idag är vi en helhetsleverantör som jobbar långsiktigt nära kunden och tar ansvar för hela kundprocessen och produktens livscykel. Vi säkerställer, tack vare vår långa erfarenhet, att alla riktlinjer och regelkrav från Trafikverket efterlevs, berättar Peter Tilly, produktchef Blinkfyrar.

PROJEKT & SERVICE

Numera erbjuder vi en dedikerad projektgrupp som hanterar hela eller delar av en totalentreprenad gällande projekt inom infrastruktur. Projekten som omfattas är trafikljus, gatubelysning, VMS, digitala skyltar, infartsskyltar, LED-displayer, säkerhetsprodukter/fordonshinder, parkering, samt drift- och underhåll för desamma.

Vår dedikerade projekt- och servicegrupp har lång erfarenhet av infrastrukturprojekt med hög teknisk kompetens. Redan idag utvecklar vi produkter och applikationer tillsammans med våra kunder. Det kan handla om både enklare lösningar och mer komplexa. Vi orienterar oss ständigt i nyutvecklade produkter/system och behov som marknaden frågar efter och därför kan vi erbjuda innovativa lösningar för att integrera desamma.

Läs mer HÄR!

Följ oss på Facebook 

Besök oss på Linkedin