Europaparlamentet vill sänka hastigheten för bilar i städer till 30 km/h

Konkret föreslår parlamentet att hastighetsbegränsningar i städer sänks till 30 kilometer i timmen. Idag är hastigheten 50 kilometer i timmen i städer. Foto: Creative Commons Lic, kredit: Pexels

EU har ett mål om noll dödsfall i trafiken år 2050. Årligen dör 22 700 människor i trafikolyckor på europeiska vägar.

Framstegen för att undvika trafikolyckor har stagnerat de senaste åren. Därför behövs det mer åtgärder i EU: s medlemsstater för att minska antalet dödsfall på vägarna.

Det anser en stor majoritet i Europaparlamentet, som på onsdagen uppmanade Europeiska kommissionen att vidta åtgärder.

Enligt siffror från Europaparlamentet är hastigheten i cirka 30 % av fallen den främsta orsaken till dödliga konsekvenser vid trafikolyckor.

Hastighetsbegränsningen måste också vara 30 kilometer i timmen i bostadsområden och i områden med många cyklister och fotgängare, om det är upp till EU -parlamentarikerna.

Enligt parlamentets siffror är det cirka 22 700 dödsfall per år på europeiska vägar. EU har satt upp ett mål om noll trafikdödade i EU år 2050.

Så det är fortfarande en lång väg kvar. Det är därför det inte bara är den hastighet som Europaparlamentet fokuserar på.

Ledamöter i Europaparlamentet anser att nolltolerans för rattfylleri bör införas.

De påpekar att förare har konsumerat alkohol i 25 procent av alla dödliga trafikolyckor.

Elena Kountoura från vänstergruppen i Europaparlamentet är föredragande för förslaget. Hon tror att européer har levt med för många trafikdöda alldeles för länge.

- Vi vet redan vad de stora mördarna på vägen är. Och det är därför vi uppmanar kommissionen och medlemsstaternas regeringar att genomföra de nödvändiga initiativen, sade hon i ett uttalande.

Andra initiativ för att undvika dödsfall i trafiken handlar om att göra bilar säkrare. Dessutom måste det satsas mer på infrastruktur i de områdena med högst olycksfrekvens.

Enligt de senaste siffrorna från 2020 är EU de säkraste vägarna i Sverige, där det fanns 18 dödsfall per miljon invånare. De farligaste vägarna finns i Rumänien, där antalet var 85 dödsfall per miljon invånare.

För Danmark var siffran 27 dödsfall per miljon invånare.

Det är EU -kommissionen som har makten i EU att lägga fram uppgifterna. Europaparlamentets förslag är därför en uppmaning till Europeiska kommissionen att ta upp frågan.