ERTMS beroende av Tyska valet

Svar om ERTMS låter vänta på sig. Foto: Tågföretagen

Regeringsuppdraget att analysera och kvalitetssäkra införandet av ERTMS skulle slutredovisas av Trafikverket senast den 30 september.  Sent i processen har dock Trafikverket fått förlängd tid – till den 30 november – att leverera slutrapport.

Naturligtvis hänger det ihop med att flera frågor, såsom reviderad utrullningsplan, ska besvaras i samband med att förslag till ny nationell plan lämnas den 30 november. Det tar ytterligare ett par månader om avgörande svar kopplade till framtida investeringar i fordonsparken som är inget mindre än ödesfrågor för den svenska järnvägsmarknaden.

Tågföretagens tidigare rekommendation kvarstår: ta rygg på Tyskland. När en komplicerad regeringsbildning stundar hos vår stora södra granne vet vi att det kommer att dröja ytterligare en tid innan det viktiga tyska beslutet fattas. Tågföretagens bedömning är att Tyskland avgör hur framgångsrikt EUs stora signalprojekt faktiskt kan bli.