Avlägsnandet av klimatförändringshinder öppnar vägen för tredje bana i Heathrow

Passagerarplanen köar på flygplatsen Heathrow utanför London. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Phillip Capper

Heathrows nya landningsbana är tänkt att öka flygplatsens totala kapacitet med 50 procent

Ett hinder för expansionen av Heathrow avlägsnades nyligen när den brittiska regeringen vägrade att ändra sitt tidigare beslut att ge grönt ljus till en tredje landningsbana.

Ministrar har utsatts för påtryckningar för att de ska stoppa godkännandet av en ny nästan tre kilometer lång landningsbana på flygplatsen.

Landningsbanan beviljades 2018, men på grund av eskalerande oro för klimatförändringar, slog brittiska hovrätten fast att regeringens stöd för Heathrows plan var olagligt eftersom den inte tog hänsyn till åtaganden för att begränsa stigande globala temperaturer.

Detta upphävdes dock igen av Högsta domstolen i december 2020, men regeringen stod fortfarande inför uppmaningar att se över hela sin policy när det gällde expansion av flygplatser. Till slut godkändes bygget av en tredje landningsbana.