Upprustningen och moderniseringen av Tallinns Baltiska station startar

Baltiska stationen i Estlands huvudstad Tallinn ska moderniseras inom ramen av Rail Baltica-projektet. Foto: Balti Jaam

Vid den estniska huvudstaden Tallinns Baltiska station inleds ett omfattande utbyggnadsprojekt som kommer att påverka tågresandet till eller från stationen fram till slutet av oktober.

- Arbetet sker huvudsakligen i Kitseküla-området, under vilket ytterligare en huvudväg kommer att byggas öster om stationen. Hela trafikledningssystemet för Baltiska stationen kommer också att moderniseras och upprustas. Huvudmålet med dessa arbeten är att öka kapaciteten och säkerheten för Baltiska stationen så att ytterligare tåg kan läggas till i tågtrafikschemat i framtiden, kommenterade Riho Vjatkin, chef för Estlands järnvägsbyggnadstjänst.

Arbetet inleds i början av september med stängning av tågtrafiken österut och sydväst två på varandra följande helger På grund av detta kommer trafiken österut på Kitseküla-plattformen och sydvästgående trafik vid Tallinn-Väikes station att stängas av. Den västgående trafikplanen har delvis ändrats under helgerna.

Från och med den 13 september flyttar byggteamen till Baltikum -stationen. Byggnadsarbetet där kräver inte stängning av tågtrafik, men vissa tåg är tillfälligt ur funktion på grund av kontrollrelaterad upprustning. 

Från och med den 18 september kommer, förutom järnvägsarbetet, arbetet med att uppdatera trafikledningssystemet att läggas till, vilket för en vanlig passagerare innebär ett minskat trafikschema i alla riktningar. 

Flera tåg ställs in vid avresa och ankomst till Baltikum, och tågens hastighet kommer att minska i arbetsområdet. Arbetet som stör tågtrafiken avslutas i december.

- För tågresenären kommer de kommande förändringarna definitivt att innebära besvär, det är därför vi ber om ursäkt i förväg! Vi ber passagerarna att noga följa Elrons webbplats, där man kan få den mest aktuella informationen, tillade Vyatkin.