Tidigare Fehmarn -chef kommer att ansvara för Köpenhamns prestigeladdade tunnelprojekt

Bilden visar Lynetteholms projektområde. Det statliga infrastrukturföretaget Sund & Bælt kommer att ansvara för planeringen och konstruktionen av den så kallade hamntunneln i Köpenhamn, som är en del av projektet kring den konstgjorda ön Lynetteholmen i mitten av bilden. Foto: Danska Regeringen

Chefen bakom planeringen av Fehmarn -förbindelsen byter nu till ett nytt kontroversiellt jätteprojekt i Köpenhamn. Här kommer han att styra en ny svår politisk process, där erfarenheter från Fehmarn kommer att vara guld värda, säger Sund & Bælts verkställande direktör till MobilityWatch.

Det statliga infrastrukturföretaget Sund & Bælt kommer att ansvara för planeringen och konstruktionen av den så kallade hamntunneln i Köpenhamn, som är en del av projektet kring den konstgjorda ön Lynetteholmen.

Hantering av projekt

Tunneln har tidigare beräknats kosta 20-30 miljarder DKK och projektet har väckt kritik från olika håll, inklusive rädsla för miljökonsekvenser.

Enligt Sund & Bælts högsta chef, Mikkel Hemmingsen, kommer detta också att vara ett svårt projekt, som måste planeras noggrant och där det kommer att kräva särskild kompetens i förberedelseskedet. För att hantera projektet anställer nu företaget en av sina erfarna chefer, som tidigare har försökt planera ett komplicerat miljardprojekt med t ex miljötvister.

Det här är Claus Baunkjær, som sedan 2012 har ansvarat för planeringen av Fehmarn -förbindelsen, som med ett pris på 60 miljarder kommer att bli det största byggprojektet i dansk historia när det beräknas stå klart 2029.

- Vi har hittat den bästa mannen för projektet. Det är precis vad han kan göra. Han är superduktig på att få besvärliga processer att glida framåt", säger Mikkel Hemmingsen i en intervju med MobilityWatch.

Tydlig tid

Claus Baunkjær, som före sin tid på Femern A/S arbetade många år i finansdepartementet och transportministeriet, utsågs i helgen till ny chef för A/S  Øresund. Företaget ansvarar för delägarskapet i Øresundsförbindelsen, men huvuduppgiften för den nya direktören blir att behålla banan i den nya hamntunneln.

Hamntunneln, som också kallas Østlig Ringvej, har pågått i många år, och planen är att den ska gå från stadsdelen Nordhavn via Lynetteholm vidare under Refshaleøen och ut till Amager.

I början av juni antogs bygglagen för Lynetteholmen i Folketinget och i samband med det stora infrastrukturavtalet innan sommarlovet avsattes 13 miljarder danska kronor  för väg och tunnelbana till Lynetteholmen. Resten av pengarna kommer från framtida intäkter från Lynetteholmsprojektet, bland annat från försäljning av tomter.

Mikkel Hemmingsen säger att chefsbytet kommer vid en självklar tid för både hamntunnelprojektet och Fehmarnförbindelsen.

Detta beror på att infrastrukturavtalet verkligen drar igång hamntunnelprojektet, och samtidigt har Fehmarn -projektet nått ett stadium där själva bygget har börjat, och där ledningen i större utsträckning kommer att ske från Rødby och inte Köpenhamn som tidigare.

För att ta över tjänsten som chef för Femern A/S har Sund & Bælt därför pekat på Henrik Vincentsen, som sedan oktober 2019 har haft en roll som byggteknisk chef i samband med den eventuella Kattegatförbindelsen. Innan dess var han anställd som projektledare på danska vägdirektoratet och dessförinnan 17 år på konsulthuset Cowi.

Fehmarn-projektet var i åratal plågat av tvister om miljön och projektets ekonomi, och där rederiet Scandlines, som seglar på rutterna Rødby-Puttgarden och Gedser-Rostock, länge kämpade mot olika delar av projektet.

- Det har varit ett vansinnigt projekt på många sätt, säger Mikkel Hemmingsen och syftar på kampen med rederiet och de olika rättsliga uppgörelserna.

- Det har också inneburit att Claus och hans team har haft ett av de mest väldokumenterade byggprojekten som någonsin gjorts. Det har varit tufft, men de har gjort det imponerande bra, säger han.

Stresstestade människor

Mikkel Hemmingsen förutspår att Claus Baunkjær kommer att få en lika svår uppgift med hamntunneln, som med Lynetteholmen, som nämnts, redan har utsatts för kritik, och där t.ex. även motståndsgrupper har skapats.

- Jag vet inte vilket projekt som blir det svåraste, men därför är det också bra att vi har några stridsprövade personer som kommer med erfarenhet av att göra undersökningar korrekt, säger Sund & Bælt-chefen.

Mikkel Hemmingsen säger att uppgiften för Claus Baunkjær och designteamet han tar med sig från Femarn A/S, i A/S Øresund bl.a. blir planeringen av ett ntt designteam och en MKB -process för projektet.

Samtidigt finns det en särskild uppgift i att hamntunneln kommer att behöva återanvända tunnelelementfabriken för 5 miljarder DKK, som kommer att byggas i Rødby.