Norska Freyr Battery vill bygga battericellfabrik i finländska Vasa

Här på batterifabriksområdet ska Freyr Battery enligt planerna bygga en battericellfabrik. Bild: Vasa stad

Freyr Battery har skrivit under ett intentionsavtal med Vasa stad om att etablera sig på GigaVasa-området, också kallat batterifabriksområdet.

Enligt ett pressmeddelande är Freyr Battery utvecklare av nästa generations produktionskapacitet för battericeller. Bolaget har ingått två intentionsavtal med Vasa stad och Finlands malmförädling.

I avtalen ingår ett strategiskt samarbete om potentiell utveckling av battericellsteknik och -produktion i industriell skala.

Tomten som bolaget ingått avtal om är 90 hektar stor och ligger på det så kallade batterifabriksområdet. Avtalet gäller till den 22 juli nästa år, under förutsättning att vissa villkor möts som är kopplade till projektets framsteg. Avtalet förutsätter också ett samarbete inom gemensam utveckling för att påskynda leveranserna av koldioxidsnåla och kostnadseffektiva batterier i Finland.

Bolagets vd Tom Einar Jensen säger i ett pressmeddelande att de naturliga fördelarna som GigaVasa har i kombination med det ledarskap och den framförhållning som finns i Vasaregionen erbjuder en stark grund för ett potentiellt långsiktigt samarbete.

– Vasa erbjuder en ideal plats för en Gigafabrik inom EU med tillgång till lokala kortresta råvaror och rikligt med förnyelsebar energi och vatten för nedkylning samt ett unikt kluster av världsledande leverantörer för hela batterivärdekedjan, säger Jensen i ett pressmeddelande.

I samma pressmeddelande säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry att de är stolta över att kunna välkomna Freyr Batteriets till Vasa som en del av arbetet för att underlätta nästa steg i utvecklingen av en modern och hållbar exportindustri i regionen.

Batterifabriksområdet ligger strax öster om Vasa flygplats. Officiellt heter det Långskogens industriområde på Vasas sida och på andra sidan gränsen i Korsholm heter det Granholmens industriområde.

De etableringar som man hittills skrivit intentionsavtal om ligger på Vasas sida av kommungränsen på batterifabriksområdet.