Deutsche Bahn: GDL -strejk stör internationella leveranskedjor

Drygt 190 godståg står stilla i Tyskland på grund av strejken. Foto: DB Cargo/Oliver Lang.

Drygt 190 godståg stod i början av augusti stilla i Tyskland. Strejken som inleddes nyligen av de tyska lokförarnas fackliga förbund (GDL) inom Deutsche Bahns järnvägssektor kan få massiva effekter på tyska och europeiska industrins försörjningskedjor. Nyligen befann sig cirka 190 godståg i ett eftersläpningsschema.

DB befarar att strejken kommer att orsaka långsiktiga skador på klimatvänliga järnvägstransporter eftersom kunder kan flytta tillbaka sina transporter till vägen i denna situation.

Hittills har DB Cargo kunnat köra de leveransrelevanta tågen med stor ansträngning. Det är ekonomiskt viktiga tåg som levererar kraftverk och stora industriföretag. DB Cargo samarbetar också med järnvägsföretag i Tyskland och Europa för att säkerställa transporter. Verksamheten påverkas för närvarande rikstäckande.

Efter strejken kommer företaget att tvingas arbeta i skift för att kunna få igång igen de spärrade tågen.

Alla kunder kontaktades i god tid och informerades om läget. Detta för att hålla verkningarna så låga som möjligt.

Källa: Deutsche Bahn