Alstom: Optimet tågbeläggningssystem i realtid ger ett smidigare passagerarflöde

Optimets tågbeläggning i realtid påverkar enligt Alstom passagerarnas beteende och uppmuntrar dem att samlas runt färglagda zoner som indikerar bästa komfortnivå. Foto: renfe-sncf

Optimet-tågbeläggningslösning i realtid, designad av Metrolab, hjälper enligt Alstom till att omfördela passagerarmassorna på plattformarna och inne på tågen med hjälp av ett intuitivt och universellt visuellt hjälpmedel som möjliggör smidigare operationer på stationer.

Persontåg och stationsplattformar är ofta ojämnt upptagna av resande, vilket resulterar i komplicerade passageraromstigningar och dåliga reseförhållanden för vissa passagerare.

Som ett resultat förbättras komforten ombord, tiden för passagerarnas omstigningar förkortas och driftsäkerheten förbättras.

Systemets LED-paneler monterade ovanför plattformsdörrarna, och tillsammans med hela plattformen, visar färgkoder som representerar passagerarnas beläggningsnivåer i varje del av det ankommande tåget. Dessa färger täcker ett helt spektrum och erbjuder en förfinad analys av passagerarbelastningen.

Digital Teknologi

När ett tåg är på stationen och dörrarna öppnas, räknar sensorerna vid varje plattformsdörr antalet personer som går in och ut ur tåget. När dörrarna stängs bearbetas dessa data och omvandlas till en komfortnivå som skickas till följande station för att visas på skärmen.

Operativ effektivitet

Eftersom passagerare naturligtvis tenderar till att vilja röra sig mot färgade zoner som indikerar bästa komfortnivå, blir lasten jämnare fördelad på tåget.

Eftersom det finns färre dörrar med betydande (och långa) passageraromstigningar och -byten kan plattformens uppehållstider minskas, vilket resulterar i effektivare transport.

Operatören kan dessutom få värdefull inblick i passagerarnas vanor och anpassa sitt tjänsteerbjudande därefter. Big data registreras permanent för att förbättra noggrannheten hos algoritmer över tiden, inte bara baserat på fysisk räkning utan också på människors vanor.