Många av Helsingfors västmetrostationer får fler parkeringsplatser för cyklar än för bilar

Finnobrons ingång kommer till en början att ha 72 cykelparkeringar med tak och ytterligare 142 platser vid underfarten. Foto: Länsimetro Oy

Stadsstyrelsen i finländska staden Esbo, väster om Helsingfors, beslutade nyligen att en stor del av västmetrons anslutningsparkeringar för bilar ska ersättas med välplanerade cykelparkeringar nära metrostationerna.

Totalt förutspås att samtliga metrostationer i Esbo år 2030 kommer att användas år 2050 av nästan 4000 cyklister.

Behovet av anslutningsparkeringar är därför mer än dubbelt så stort som för personbilar. Byggarbeten runt stationerna påverkar trafiken

Vissa av anslutningsparkeringarna för såväl bilar som cyklar byggs först när övriga byggarbeten nära metrostationerna har slutförts inom de närmaste åren. Byggarbeten och utveckling av stationsmiljöerna påverkar även möjligheterna att öppna olika ingångar för passagerarna. Till exempel i Stensvik kommer bara en av stationens två ingångar, ingången från Stensvikstorget, att vara tillgänglig när trafiken inleds. I Finno kommer i sin tur arbeten i stationsområdet att påverka gångrutterna i flera år.

Stensvikstorgets ingång kommer att vara tillgänglig för passagerare när metrotrafiken inleds. Stensviksvägens ingång kommer inte att vara tillgänglig när trafiken inleds på grund av andra byggprojekt i området. Ingången tas i användning när byggarbetena omkring den har slutförts.

Anslutningsparkeringarna kommer att få ett elektroniskt system som anger antalet lediga platser. Skyltar kommer att placeras längs huvudlederna: Västerleden, Sököleden och Köklaxleden.

Länsimetro Oy förbereder sig inför Esbo stads framtida utveckling genom att bygga ingångarna så att de på bästa sätt tillgodoser användarnas behov även i framtiden. Bolaget kommer att säkerställa en trygg och tillgänglig miljö för alla som rör sig i närheten av stationer.