En ny containerterminal i Köpenhamn kommer att vara klar 2023

Köpenhamns Nordhavn. Det handlar om en omplacering av den befintliga containerterminalen på Levantkaj, som kommer att stängas när den nya containerterminalen etableras. Detta görs för att skapa utrymme för stadsutveckling längre inne i Nordhavn.

En ny containerterminal i Ydre Nordhavn för 800 miljoner DKK. Från 2023 kommer det att säkerställa att Köpenhamn fortsätter att behålla ett stabilt fundament för containertrafik.

Köpenhamn har valt att bygga en ny containerterminal vid Ydre Nordhavn. 

Detta konstateras av utvecklingsbolaget By og Havn i ett pressmeddelande, där det verkar som om

By og Havn och Köpenhamns Malmö Port (CMP) har kommit överens om "principerna" för en ny containerterminal och om att den placeras i Ydre Nordhavn.

Projektet omfattas av krav på miljökonsekvensbedömning (MKB) och i samband med detta måste en miljökonsekvensrapport upprättas i syfte att få myndigheternas tillstånd för projektet.

I samrådsfasen är det möjligt att komma med idéer och förslag på ämnen och villkor som ska ingå i den ytterligare miljökonsekvensbedömningen och bedömningen. Samrådssvar skickas till danska miljöskyddsverket (förhållanden på land) och till danska transport-, byggnads- och bostadsverket (villkor på vatten), som därefter behandlar samrådssvaren.