Byggandet av Rail Baltica-stationen och tillhörande infrastruktur har börjat vid Rigas internationella flygplats

Festlig byggstart för Baltic Rails järnvägsstation vid Rigas flygplats. Cirka 81-85% av de totala stödberättigande kostnaderna för hela Rail Baltica-projektet som genomförs av de tre baltiska staterna tillhandahålls av Europeiska unionens infrastruktur för finansiering av Connecting Europe Facility (CEF), medan den återstående delen finansieras av lettiska, litauiska och estniska statsbudgetar. Foto: Rail Baltica

Den 30 juni träffades representanter från Lettlands transportministerium, Rail Baltica joint venture RB Rail AS, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas och samarbetspartners för att öppna byggarbetsplatsen.

Byggteamet kommer att omfatta även 65 ledande specialister från B.S.L. Infra-konsortium med totalt upp till 300 anställda under den mest intensiva byggperioden.

Arbetet kommer att utföras i fem etapper för att minimera störningar på flygplatsen och förväntas vara slutförda i december 2025.

Den första etappen kommer att omfatta byggandet av Rail Baltica-infrastrukturen från den befintliga järnvägsstationen Imanta till Rigas internationella flygplats, samt byggandet av stationsterminalen, som planeras vara färdigbyggd i mars/april 2023.

- Att starta de nya byggnadsarbetena är en viktig milstolpe som bekräftar Rail Balticas framåthållning och mognad i alla de tre baltiska staterna. Redan nu ser vi att Rail Balticas internationella stationer, inklusive den vid Riga International Airport, skapar framtida värde genom att främja både inrättandet av ett bekvämt och multimodalt kollektivtrafikcentrum. Dessutom läggs en stark grund för att locka nya investeringar, bilda nya partnerskap och skapa ny service, säger Agnis Driksna, Rail Balticas verkställande direktör och styrelseordförande.