Helsingfors: En spårvagnslinje försvann från Busholmen, istället förlängs två rutter

Busholmen i Helsingfors kan nås med spårvagnarna 6T, 7, 8 och 9. När Busholmen är färdigbyggt får stadsdelen ett ringlinjeformat spårvagnsnät. Spårvagnsnätet kommer att slutföras omkring 2024. Närmaste tunnelbanestation ligger i Gräsviken, som har goda förbindelser till östra Helsingfors och Esbo. Foto: Nya Helsingfors - Uutta Helsinkiä, kredit: Antti Pulkkinen

Busholmens invånare får nöja sig med spårvagnslinjerna 7, 8 och 9 efter att sexan lagts in på ny rutt. 

Många av Busholmens invånare är kritiska till ruttförändringarna.

Invånarna på Busholmen som vill åka kollektivt till de södra delarna i Helsingfors får ta sig dit på nya sätt efter att sexans spårvagn inte längre går till Busholmen.

Sedan början av maj åker sexans spårvagn, 6T, inte längre till Busholmen. I stället går linjen nu från Arabiastranden till Eirastranden.

I stället har nians spårvagn lagts in på en längre rutt med två nya hållplatser på Busholmen. Ruttens har också kombinerats med spårvagnslinje 7. Det betyder att spårvagnarna vid deras slutstation, Västra terminalen, byter nummer.

Busholmen växte under 2010-talet med cirka 5 000 nya bostäder och har nu kring 10 000 invånare. Enligt stadens prognoser kommer invånarantalet att fördubblas under nästa årtionde. Planen är att cirka 800 bostäder ska börja byggas varje år.

Planen är att spårvagnsnätet på Busholmen ska utvidgas ända fram till år 2024. Då ska samtliga linjer i området (7, 8, och 9) förlängas och sträckas ut runt hela Busholmen.

Vissa av invånarna på Busholmen är kritiska till ruttförändringarna.

Ett invånarinitiativ, vars syfte är att få tillbaka sexans gamla rutt, startades i slutet av mars 2021. För tillfället har det drygt 400 underskrifter. Enligt initiativet innebär den nya rutten problem för Busholmens invånare.

Linjen fungerade tidigare som förbindelse till hälsostationen vid Femkanten, en av planeringsmässigt mest komplicerade korsningar i Helsingfors.

För att initiativet ska behandlas av kommunen krävs det underskrifter av två procent av stadens invånare.