Magrail-teknik testas för genomförbarhet i Italien

Magrail förväntas bli en ny transportform med höghastighetsprofil som integreras i befintliga järnvägskorridorer, vilket gör det möjligt att uppgradera både konventionella och höghastighetståg.Foto: Nevomo

Rete Ferroviaria Italiana och Nevomo kommer att ansöka om EU-finansiering för ett pilotprojekt. Parterna vill genomföra de första fullskaliga testerna med ett så kallat magrail-tåg på en RFI-teststräcka i Bologna-San Donato.

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - Ferrovie Dello Stato Italiane Group (FS) som ansvarar för hanteringen av Italiens järnvägsinfrastruktur och Nevomo, ett polsk-schweiziskt teknikföretag, har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU) för att verifiera genomförbarheten av magrail-teknik på befintlig järnvägsinfrastruktur.

Det årslånga samarbetsavtalet är inriktat på kunskapsdelning och analys av det italienska järnvägsnätet för att bedöma den tekniska och ekonomiska genomförbarheten för implementering av magrail-teknik på utvalda rutter. Avtalet nämner också teknikacceleration som syftar till att integrera den med nuvarande järnvägssystemet.

Som en del av detta samarbete kommer de att ansöka om innovationsfinansiering från Europeiska unionen (EU) för att genomföra den första fullskaliga pilotprojektet av magrail på ett testspår i Bologna San Donato. Teststräckan ägs av RFI.

Detta kommer att vara det sista testfasen, som förväntas utlösa de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som behövs för att implementera magrail-tekniken kommersiellt.

Därmed har Italien tagit ytterligare ett steg mot att bli en pionjär inom avancerade och innovativa transportsystem med fokus på relaterade infrastrukturbehov.

Det nya systemet möjliggör införandet av ett nytt framdrivningssätt med linjära motorer och ett nytt gränssnitt mellan nydesignade fordon och infrastrukturen, baserad på friktionsfri magnetisk svävning.

Ur teknisk synvinkel kommer Magrail att möjliggöra utbytbar drift av konventionellt järnvägsmateriel, såväl som nya, snabbare, magnetförflyttande fordon på samma linje. De sistnämnda fordonen kommer att vara upp till 75 procent snabbare än de tidigare fordonen på samma ruttlinje, utan att det behövs ny infrastruktur. Systemet förväntas förbättra prestandan och effektivitet för befintliga järnvägskorridorer till måttliga investeringar och med lägre driftskostnader. Därmed undviks alla tunga anläggningsarbeten och motsvarande investeringar.