EuroMaint - med fokus på resenären!

Foto: Aksel Jermstad

Euromaint sköter underhållet av tågen längs Bergensbanan på uppdrag av Vy sedan december 2020. Företaget har en ambitiös tillväxtplan med sikte på att införa ett mer modernt tillståndsbaserat underhåll i verksamheten.

- Med system på tågen och i verkstaden som kommunicerar och läser av tågens tillstånd får vi gjort rätt underhåll, i rätt tid med bättre kvalitet och i slutändan en bättre passagerarupplevelse, säger Stefan Christensson vd för Euromaint Rail AS i Norge.

Komfort är viktigt. En trivsam och tilltalande restaurangdel är viktig för hela reseupplevelsen. Under våren har Euromaint både uppdaterat restaurangvagnar och bytt ut fönster längs passagerarsittplatser på tåg mellan Oslo och Bergen. Med tanke på att tågen körs på nordens vackraste tågsträcka bidrar fönsterbytet till en positiv resenärsupplevelse.

– Allt vi gör handlar i slutändan om att göra skillnad i människors resande, att få flera att välja tåget framför andra transportmedel. I det här fallet att få möjligheten att uppleva och njuta av den fantastiska utsikten längs Bergensbanan, säger Stefan Christensson vd för Euromaint Rail AS i Norge.

Euromaint har en etablerad verksamhet i Norge och sedan december 2020 ansvar för underhåll av tågen längs Bergensbanan på uppdrag av Vy. Det innefattar sträckan mellan Oslo och Bergen samt lokaltrafiken i Bergensområdet med lok och vagnar samt moderna motorvagnståg från Stadler.

 

bild
Från verkstaden i Bergen, Euromaint.

 

– Det är teamet som skapar värdet. Alla våra processer och tekniska hjälpmedel är naturligtvis självklara bitar för ett effektivt underhåll och måste fungera. Skillnaden och styrkan hos oss är våra medarbetare. Ägarskap, stolthet, engagemang och strävan efter ständig förbättring är fundamentet för vår utveckling på den norska marknaden.

Teamet bakom framgångarna i Norge består av ett 40-tal medarbetare. Flera har arbetet med driften på den norska marknaden sedan tidigare och andra har lång erfarenhet av tågunderhåll i Sverige. Gruppen består även av medarbetare från helt andra branscher och nya yngre talanger.

– Mixen bidrar till utveckling och utmanar till nya idéer. Det är berikande att se människor växa och utvecklas i sitt arbete. Det gynnar alla, individen, teamet och oss som företag.

En ytterligare dimension i utvecklingsarbetet för framtida underhåll i Norge är ett nära samarbete med moderbolaget CAF. CAF:s moderna digitala system Leadmind implementeras på både motorvagnstågen och loken som Euromaint underhåller åt VY. Implementeringen sker på de första tågen under juli och är en del i en långsiktig och ambitiös tillväxtplan med sikte på att införa ett mer modernt tillståndsbaserat underhåll i verksamheten. Ambitionen är att fortsätta satsningen och bli en ledande leverantör av underhållstjänster i Norge.

– Alla små byggstenar formar tillsammans den framtid som vi som företag siktar mot. Med system på tågen och i verkstaden som kommunicerar och läser av tågens tillstånd får vi gjort rätt underhåll, i rätt tid med bättre kvalitet och i slutändan en bättre passagerarupplevelse.

 

bild

Om Euromaint

Euromaint erbjuder kvalificerade underhållstjänster av järnvägsfordon med tillhörande produktions- och logistikstruktur som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Bolagets tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom passagerartåg, spårvagnar, godsvagnar samt lok och arbetsmaskiner. Euromaint har en omsättning på 1 595 MSEK och cirka 980 medarbetare (2020). Euromaint ägs av spanska företaget CAF sedan 2019.