Den första pre-kommersiella versionen av smarta stolpar är färdig

Ett nät av smarta stolpar i form av LuxTurrim5G-ekosystem skapar, enligt tillverkaren, den digitala ryggraden för en smart stad. Nätverk av smarta stolpar kombinerar snabb 5G-anslutning, relevant data från en mängd olika sensorer och en säker dataplattform för att bygga nya datadrivna tjänster. Detta kommer att hjälpa städer att ta itu med de stora utmaningarna när det gäller urbanisering och klimatförändringar, öka hållbar utveckling och möjliggöra deras digitala omvandling till smarta städer. Bild: Luxturrim 5G/Nokia

Samarbetet inom det Nokia-ägda LuxTurrim5G-ekosystemet har utvecklats utmärkt trots de utmaningar som Covid-19-pandemin ställer.

Detta omfattande företagskonsortium som utvecklar en digital ryggrad för Smart City har nått en viktig milstolpe när dess nyckelelement, nya 5G-integrerad intelligent stolpe, så kallad smart pole, som nu har utvecklats från pilotstadiet till en pre-kommersiell produkt.

Det handlar om en produktfamilj av smarta stolpar, som kan tillgodose städernas olika behov. Den modulära strukturen möjliggör stolpar i olika storlekar, integration av olika enheter och implementering av nödvändiga digitala tjänster baserat på användning och respektive omgivning. Ekosystempartnerna arbetar för närvarande med att slutföra samarbetsmodellen för att föra produkten till marknader.

Smarta stolpar i gatumiljö i Finland. Foto: Luxturrim5G

LuxTurrim5G-projektet har gjort goda framsteg från forskningsfasen mot praktiska tillämpningar. Smart pole-konceptet som integrerar olika utrustningar som väder, sensorer för luftkvalitet, videokameror, bildskärmar, radar och positioneringsenheter och en laddningsenhet för elfordon har systematiskt utvecklats och granskats av företag och forskningsinstitut i ett omfattande gemensamt projekt.

Nu har det stora utvecklingsarbetet slutförts och resultatet är en mångsidig familj av produkter som möjliggör den digitala ryggraden för så kallade smarta stolpar för smart city. De smarta stolparna använder den nya andra generationens 5G-teknik.

Denna teknik utnyttjar millimetervågfrekvenser och ger förutom supersnabba 5G-anslutningar med låg latens också ett omfattande nätverk av sensorer för användarna. Detta möjliggör i sin tur insamling och användning av olika data för att utveckla nya tjänster för staden, dess medborgares och företagens behov.

Utvecklingen av smarta stolpar sker vid en  unik smart city-pilotmiljö byggd på Nokias campus i Esbo, som inkluderar bl a 19 smarta stolpar, två smarta och säkra busshållplatser och totalt mer än 250 sammankopplade IoT-enheter, har spelat en nyckelroll i utvecklingen och styrningen av smarta stolpar, digital infrastruktur och datadrivna tjänster.

Smarta stolpar-familjen intar, enligt tillverkaren, en nyckelroll när det gäller att göra städer smarta och hållbara.

LuxTurrim5G smart pole-konceptet har utvecklats för att möta de framtida behoven hos städer som står inför utmaningarna med hållbar utveckling och digitalisering.

Det handlar egentligen inte om en vanlig ljus-eller lyktstolpe, utan om ett helt nytt element för att bygga en smart stads viktigaste infrastruktur, dess digitala ryggrad.

Samma stolpe kommer inte bara att ha en 5G-basstation integrerad i den, men den kommer också att ha videokameror, radar, och sensorer som behövs för navigering, väder, temperatur, luftkvalitet eller till exempel koldioxidmätningar. På detta sätt skapas beredskap för en mängd olika tjänster. Intelligent belysning kommer också att vara en beståndsdel, men inte en avgörande faktor som i traditionella lyktstolpar.

Olika användningsmiljöer kräver olika smarta stolpar. En viktig designprincip för LuxTurrim5G smart pole har varit dess modulära struktur. Det möjliggör en smidig integration av stolpar i många storlekar för olika användningsområden, till exempel för breda eller smala gator, parker, torg eller andra öppna ytor.

Tehomet Oy och Orbis Oy har haft huvudansvaret för design och tillverkning av pilotsmarta stolpar. Att bygga och underhålla smart pole-nätverket erbjuder sina egna ansvarsuppgifter, som företaget Destia Oy ägnar sig åt.

- Den modulära designen som utvecklats i projektet möjliggör stora variationer när det gäller att bygga olika enheter enligt platskraven. Designen stöder externa enheter för eftermontering samt installation av nya moduler tillsammans med de förändrade behoven. Det kommer att vara möjligt att variera de estetiska funktionerna genom ändring av färger eller användning av dekorativa delar, laserskurna objekt eller moduler med bakgrundsbelysning. De olika alternativen gör den här produktfamiljen till en unik lösning för den globala marknaden, säger Sami Huuskonen, designchef på Tehomet Oy.

Huuskonen kommer att arbeta som produktchef för intelligenta lösningar i moderbolaget Valmont Industries i EMEA-regionen.

Integrationen av flera enheter i en väl fungerande enhet har varit en viktig utvecklingsfokus i tillverkningen av smarta stolpar. Orbis Oy, som har ansvarat för kabeldragning, integration och montering av smarta stolpar, har tagit modularitet som en utmaning och en möjlighet.

- Vi har lyckats implementera en kompakt kabellösning inuti en smart stolpe, som gör det möjligt att ansluta de integrerade enheterna till samma enhet för dataöverföring och strömförsörjning. Lösningens modularitet säkerställer i sin tur att enheter kan läggas till och bytas ut på den smarta polen under hela dess livscykel. Detta är en betydande konkurrensfördel, säger Jani Linna-Aro, VD för Orbis Oy.