Helsingfors västmetro: Fyllningsarbeten vid Kaitans metrostation fortsätter

Arbetet vid Kaitans metrostation fortsätter. Foto: Länsimetro Oy

Byggarbetet fortskrider i västmetron i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl. Metrotrafiken på avsnittet uppskattas kunna inledas 2023. I juni inleds provkörningar med arbetståg och i början av hösten med metrotåg.

Fyllningsarbeten ovan jord vid Ivisnäsbergets ingång till Kaitans metrostation pågår fram till juni. Byggplatsområdet fylls med grus för att höja markytan. Arbetet innebär ökad lastbilstrafik till Ivisnäsberget. När arbetet är klart blir området en grusplan.

Planket runt byggplatsområdet tas bort under sommaren. En del av de slutgiltiga metallstängslen har redan installerats på de högsta bergsområdena. En del av byggplanket kommer att finnas kvar tills entreprenaden har slutförts.

Metrostationen i Kaitans får en ingång från Kaitansvägen och en reservingång från Ivisnäsberget.

Ivisnäsbergets ingång kommer med andra ord inte att användas när metrotrafiken från Mattby till Stensvik inleds 2023. På Ivisnäsberget finns även ett teknikschakt för Kaitans station.