Hexagon stöder nytt centrum för digital planering och konstruktion

Digitalisering i designfasen möjliggör "virtuell distribution" av system, vilket hjälper fabriker att förutse problem och öka effektiviteten. Foto: Hexagon

Hexagons division Geosystems deltar i ett nytt centrum vid ETH Zürich (Schweiziska federala tekniska institutet) som en strategisk partner med en donation via ETH-stiftelsen under närmaste sex år.

Centret för Computationally Augmented Design in Architecture, Engineering and Construction, känt som Design ++, är avsett att hjälpa ETH att ytterligare stärka sin globalt ledande position inom digital design, planering och konstruktion.

Donationen från Hexagon kommer främst att användas för etablering av en ny professur för Augmented Computational Design vid Design ++ -centret.

Det nya centret har som mål att utveckla digitala instrument och processer som samtidigt förbättrar design, ökar produktiviteten i byggprocessen, höjer kvaliteten på byggnader och minskar deras miljöpåverkan.

För detta ändamål tillförs områdena arkitektur och samhällsbyggnad aktuell kunskap från artificiell intelligens, med fokus på maskininlärning och utökad verklighet.

Centret och den nya professuren syftar till att bygga en bro mellan arkitektur, civilingenjör, konstruktion och datavetenskap.

 - Vi är glada över att kunna tillkännage partnerskapet med ETH Zürich och Design ++. Vi delar ambitionen, syftet och entreprenörsandan med Design ++. Vi ser fram emot att kunna förbättra kvaliteten på arbetsprocesserna, öka produktiviteten och avsevärt minska AEC-industrins miljöavtryck, säger Thomas Harring, president Hexagons division Geosystems.

- Vi har ambitiösa planer för AEC, och vi är angelägna om att lära oss mer av sådana ledande forskningsinstitut som Design ++."

 - Teknikinnovation är en viktig framgångsfaktor för vår verksamhet och en viktig del av vårt DNA. Att bli en strategisk partner för Design ++ gör att vi kan ta med vår kärnkompetens i partnerskapet och göra det möjligt för oss att tala för denna teknikinnovation för AEC-industrin, betonar Burkhard Boeckem, CTO på Hexagon.

- Vi ser fram emot att samarbeta inom visuell databehandling, design, utökad verklighet och påskynda intelligensbaserad teknik i AEC-sektorn genom detta starka och meningsfulla partnerskap.

Hexagon är, efter Basler & Hofmann, den andra strategiska partnern för Design ++. Den officiella öppningen av det nya centret och Immersive Design Lab (IDL) ägde rum den 27 maj 2021.

Design ++

- Vår vision är att ta itu med pressande hållbarhetsutmaningar samtidigt som vi förbättrar systematisk byggproduktivitet och uppnår högkvalitativt byggda miljöutrymmen. Design ++ representerar kombinationen av rationella och intuitiva beslutsprocesser under design- och planeringsfasen med hjälp av beräkningsanalys, artificiell intelligens/maskininlärning och utökad verklighet. Vi integrerar inte bara olika tekniska metoder i vår forskning, vi kopplar också tvärvetenskaplig expertis från hela ETH-domäner.

Sexhörning

Hexagon är världsledande inom sensor-, programvaru- och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete för att öka effektiviteten, produktiviteten och kvaliteten inom applikationer inom industri, tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.