En spårväg för Åbo skulle kosta 400 miljoner euro

Spårvägen i Åbo är en av nästa kommunalvals stora frågor i och med att den nya stadsfullmäktigen ska fatta beslut om saken senast år 2024. Foto: ÅBO Stad Bild:Sigge Arkkitehdit Oy

Spårvägen i västfinländska staden Åbo är en av kommunalvalets stora frågor i och med att den nya stadsfullmäktigen ska fatta beslut om saken år 2024, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

I Yles valkompass framkommer det att De Gröna förhåller sig mest positivt gentemot spårvägen, medan Sannfinländarna är mest kritiska.

Enligt planerna kommer den ena rutten att gå mellan Kråkkärret - Vetenskapsparken i Österås och Salutorget och den andra mellan Salutorget - Resecentret och Slottsstaden vid passagerarhamnen.

Åbo stadsfullmäktige beslutade nyligen att man fortsätter att arbeta fram general- och genomföringsplaner för spårvägsrutterna i Åbo.

Nu på våren har man påbörjat utredningsplanen och bland annat räknas kostnaderna ut samtidigt som en depå planeras och påverkningarna utvärderas.

Preliminära beräkningar visar att kostnaderna ligger på ungefär 400 miljoner euro.

Inget slutgiltigt beslut har fattats om byggnadsarbetet av spårvägen ska inledas. Stadsfullmäktige kommer att rösta om spårvägsplanerna år 2024, då utrednings- och genomföringsplanerna är färdiga.

Ifall en spårväg godkänns, är det ännu inte säkert när den skulle bli klar. Det görs dessutom arkeologiska grävningar i samband med projektet på obestämd tidtabell.

– Om vi tar Tammerfors som exempel så kunde det ta ungefär fem år att bygga spårvägen, säger projektchef Juha Jokela, till nyhetssajten Svenska Yle.

Spårvägen delar partierna i Yles Valkompass

Baserat på svaren i Yles valkompass förhåller sig De Gröna i Åbo och Vänsterförbundet mest positivt till en spårväg, medan Sannfinländarna och Centern är partierna som motsätter sig planerna mest.

I valkompassen framfördes ett påstående: "Åbo måste slopa spårvägsprojektet eftersom det blir för dyrt", varav 87 procent av Sannfinländarna var av samma åsikt och 7 procent av delvis samma åsikt. Bland De Gröna var 68 procent av helt annan åsikt och 22 procent delvis av annan åsikt.

Åbo stads rykte gällande byggnadsprojekt är onekligen inte det bästa. Den omtalade Logomobron har överskridit budgetramarna rejält. Kostnaderna skulle ligga på cirka 8 miljoner, men nu ligger notan på 21,6 miljoner euro. Dessutom har Åbo en stadsskuld på 700 miljoner euro.

Frågan om Åbos spårväg står och väger och de närmaste åren kommer att visa den slutliga riktningen.