Rumänien elektrifierar och moderniserar järnvägslinjen mellan Constanta och Mangalia

Järnvägsstationen i Constanta, Rumänien. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: TrainSimFan

Rumäniens nationella järnvägsoperatör "CFR" SA har inlett ett öppet anbud för utarbetande av en genomförbarhetsstudie för elektrifiering och modernisering av järnvägslinjen Constanța - Mangalia (43 kilometer) för totalt 12 miljoner RON (4 miljoner euro).

Persontåg ska kunna resa med en maximal hastighet på 160 km/h och godståg på 120 km/h.

Programmets specifika mål är följande:

• Öka tågens hastighet till 160 km/h respektive 120 km/h;

• Öka antalet persontåg genom att förbättra deras körförmåga respektive prestanda.

• Modernisering/konsolidering/reparation av byggnader, passagerarutrymmen, kommersiella områden och faciliteter för personer med nedsatt rörlighet, syn- och hörselskadade;

• Systematisering av CF-stationer och förberedande arbete för framtida spårfördubbling.

• Kopiering av delar av enspårig linje vid behov för att möta nuvarande och framtida trafikbehov;

• Modernisering av telekommunikationsanläggningar, inklusive passagerarinformationssystemet;

• Installation av säkerhetsanordningar, anpassade ramper för funktionshindrade, skyddsstaket på plattformar etc.

• Förbättra reseförhållanden och öka säkerheten samtidigt som miljöpåverkan hanteras i enlighet med europeiska standarder.

Kontraktets uppskattade värde är 12 miljoner RON (4 miljoner euro) exklusive moms. Finansieringskällan kommer att tillhandahållas från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), kapitel elektrifiering och modernisering av järnvägsprojekt, för utvecklingsperioden 2021-2030. Kontraktets löptid är 9 månader.

Tillkännagivandet om deltagande i det öppna anbudet och anbudsdokumenten finns i det elektroniska systemet för offentlig upphandling (SEAP) på www.e-licitatie.ro. Termenul. Senaste tidsfristen för mottagande av erbjudanden är den 7 juni 2021.